Beta HCG testi biz kadın doğumcuların klinik pratikte belki de en çok kullandığı testlerden biridir. Halk arasında kanda gebelik testi olarak bilinen beta HCG testi, hamileliğin kesin teşhisi ve sağlıklı hamilelik olup olmadığını anlamak için yapılır.

Beta HCG Hormonu Nedir?

Beta HCG hormonu human koryonik gonadotropin (HCG) ailesinden bir hormondur. HCG hormonunun Alfa ve Beta HCG olmak üzere 2 alt ünitesi vardır. Gebelikte yükselen hormon Beta HCG alt ünitesidir. Bu yüzden Beta HCG hormonuna gebelik hormonu da denir.

Beta HCG gebeliğin erken teşhisinde ve sağlıklı bir gebelik olup olmadığını anlamak için kullanılan çok önemli bir testtir. Erken embriyo gelişimi ve plasenta gelişimi sürecinde trofoblastlardan salgılanır ve değeri giderek artar.

BHCG hormonu düşüğü engelleyen korpus luteumun devamlılığını sağlamasına yardımcı olur. Beta HCG aynı zamanda anjiogenik faktördür; plasentanın ve rahimin gelişmesini sağlar.

BHCG Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Beta HCG testi genellikle adet gecikmesi olduğunda yapılır. Adet gecikmesi olmadan yapıldığı durumlarda yanlış negatif sonuçlar olabilir. Çünkü kanda Beta HCG hormonu ilişkinin üzerinden 1 hafta geçmeden yükselmez.

Beta HCG testini gebelik şüpheniz varsa ve şüpheli ilişkinin üzerinden 1 hafta geçmeden yaptırmayın. Gebe olsanız bile test negatif çıkacaktır.

Beta HCG Hormonu En Az Kaç Olmalıdır?

Hamile iseniz Beta HCG testi >10 mıu/ml çıkar. Eğer BHCG testi 5-10 mıu/ml çıkarsa sonuç şüphelidir ve 2 gün sonra testi tekrarlamanız gerekir. Gebelik varsa BHCG hormonu yükselecektir. Eğer kanda hamilelik testi <5mıu/ml ise hamile değilsiniz anlamına gelir.

Beklenen adet tarihinde ise Beta HCG değeri yaklaşık 100 mıu/ml çıkar. Ancak yumurtlama geç olduysa yani geç döllenme varsa Beta HCG değeri daha düşük çıkacaktır.

Gebelik Haftalarına Göre BHCG Ne Kadar Olmalı?

Beta HCG değeri gebelik haftalarına göre değişir. Gebeliğin 10. Haftasına kadar Beta HCG giderek yükselir ve 10000 mıu/ml değerlerine ulaşır. 10. Haftadan sonra BHCG değeri daha da yükselmez ve 10000 mıu/ml seviyesinde seyreder.

Beklenen adet tarihinde gebelik yaklaşık 4 haftadır. Çünkü obstetri pratiğinde gebelik haftası son adet tarihine göre hesaplanır. Yani adetin 1. Günü bir kadın hamile kalmış kabul edilir. Normal şartlarda hiçbir kadın adetli iken gebe kalamaz ama gebelik haftasını standardize edebilmek için hesaplamalar bu şekilde yapılır.

Yani 4 haftalık gebelikte Beta HCG değeri yaklaşık 100 mıu/ml olmalıdır. İki günde bir Beta HCG ikiye katlanarak artar. Gebelik ultrasonda görüldükten sonra gebeliği Beta HCG değeri ile takip etmek doğru değildir. Bundan sonrası hamilelik ultrason ölçümleri ile takip edilmelidir.

İlginizi Çekebilir: Gebelik Haftası Hesaplama

Hangi Beta HCG Değerlerinde Gebelik Ultrasonla Görülür?

Kanda Beta HCG değeri 1000 mıu/ml ve üzerindeyse vajinal ultrasonla (alttan ultrason) gebelik görülür. Tabi burada ultrasonun rezolüsyonu da önemlidir. Rezolüsyonu yüksek ultrasonlarda 1000 mıu/ml den daha düşük değerlerde de gebelik görülebilir. Ancak 700 mıu/ml’in altındaki değerlerde en iyi ultrasonda bile gebelik kesesi görülemez.

Transabdominal yani karından ultrasonla gebeliğin gözükebilmesi için Beta HCG değerlerinin 6000 mıu/ml civarında olması gerekir. BHCG hormonu bu değerlerde ama hala rahimde gebelik kesesi ultrasonla görülemiyorsa dış gebelik şüphesi gündeme gelir.

İlginizi Çekebilir: Hamilelik Ne Zaman Belli Olur?

1 Haftalık Gebelikte BHCG Değeri Kaç Olmalı?

Gebelik haftası son adet tarihine göre hesaplandığı için 1 haftalık gebelikte kanda gebelik testi negatif çıkacaktır. Kanda Beta HCG en erken gebeliğin 3. Haftasında veya ilişkiden 1 hafta sonra yükselmeye başlayacaktır. 1 haftalık gebelikte BHCG <5 mıu/ml olacaktır.

Beta HCG Testi Nasıl Yapılır?

Beta HCG testi kan alınarak yapılır. Kan için aç veya tok olmaya gerek yoktur. Beta HCG değeri açlık veya tokluktan etkilenmez. Alınan kanda Beta HCG hormonuna özel kitler kullanılarak bakılır.

Beta HCG değerinin doğruluk oranı %100’dür. Ancak laboratuvarlar arasında ufak farklılıklar olabilir. Bu nedenle yakın takip gereken hastalarda testin aynı laboratuvarda yapılması ve sonuçların buna göre kıyaslanması büyük önem arz eder.

Beta HCG Günde Ne Kadar Artar?

Beta HCG 2 günde bir ikiye katlanarak artar. Ancak yapılan bilimsel çalışmalarda iki günde bir en az %66’lık artışın olması sağlıklı bir gebeliğin göstergesi olarak kabul edilir. Eğer 2 günde ikiye katlanma olmuyorsa olası 2 tanı vardır.

 • Dış gebelik
 • Sağlıksız intrauterin gebelik

Beta HCG Ne Kadar Takip Edilir?

Beta HCG değeri 1000 mıu/ml olana kadar 2 gün aralıklarla takip edilir. Beta HCG >1000 ise gebelik kesesi ultrasonda görüneceği için beta hcg takibine gerek yoktur. Bu aşamadan sonra gebelik takibi ultrasonla yapılmalıdır.

Tüp Bebekte Kanda Gebelik Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Tüp bebekte kanda gebelik testinin ne zaman yapılacağı embriyonun kaçıncı gün transfer edildiğine bağlı olarak değişir. Eğer 3. gün embriyosu transfer edildiyse gebelik testi 12 gün sonra yapılır. 5. gün embriyo transfer edildiyse kanda gebelik testi transferden 10 gün sonra yapılmalıdır.

Tüp Bebekte Beta HCG Değerleri

Tüp bebekte transferden 10-12 gün sonra yapılan kanda gebelik testinde çıkan beta HCG değeri > 5 ise gebelik var demektir. Ama genel olarak beta HCG değerinin >40 olması gebeliğin sağlıklı olduğunu gösterir. Beta HCG değeri <40 olduğunda kimyasal gebelik olma ihtimali artar.

Beta HCG in sağlıklı yükselmesi tüp bebeğin tuttuğunun bir göstergesidir. Bu nedenle tüp bebekte ilk beta HCG değeri görüldükten 2 gün sonra beta HCG tekrarlanmalıdır. Kabaca ikiye katlama varsa veya en az %66’lık artış varsa gebeliğin sağlıklı olduğu anlaşılır.

İkiz Gebelikte BHCG Değerleri Nasıl Olur?

İkiz gebelikte daha fazla trofoblast olduğu için Beta HCG değerleri daha yüksek olur. Ancak bunun için belirlenmiş bir referans değeri yoktur. Beklenen adet tarihinde Beta HCG 100 mıu/ml den çok daha yüksekse veya iki günde 2 katından daha fazla artış varsa ikiz gebelik ihtimali düşünülebilir. İkiz gebelik olup olmadığı esas ultrasonla belli olur.

Gebelik Haftasına Göre Beta HCG Hesaplama

Gebelik haftasına göre Beta HCG hesaplaması çoğunlukla doğruyu göstermez. Gebelik haftasını hesaplamanın esas yolu son adet tarihi veya ultrasondur. Eğer kanda Beta HCG değeri 10 un üzerinde çıktıysa hamilelik var anlamına gelir. 2 günde bir BHCG testi yapılarak gebeliğin sağlıklı olmadığı anlaşılır.

Beta HCG yaklaşık 1000 mıu/ml olduğunda alttan ultrasonda hamilelik görülür. Bu BHCG değerinde ise hamilelik yaklaşık 4 -5 haftalıktır.

Hangi Faktörler BHCG Değerini Değiştirebilir?

Beta HCG değerini değiştirebilen faktörler şunlardır:

Yumurtalığın sex kord stromal tümörleri özellikle de granülosa hücreli tümörde hasta hamile olmasa bile Bhcg yüksek olur. Bu da yanlışlıkla hastanın hamile olduğunu düşündürebilir. Ancak ultrason yapıldığında yumurtalıkta kitle görülecektir. Ayrıca 2 gün ara ile BHCG takibi yapıldığında BHCG in yükselmediği aynı seviyelerde seyrettiği görülecektir.

Çoğul gebelik ve mol gebelikte Beta HCG beklenenden daha yüksek çıkar. Ancak mol gebelikte hamilelik hormonu çok çok yüksek olacaktır. Çünkü mol gebelikte çoğul gebelikten daha çok trofoblast vardır.

Kalp Atışını Duymak İçin Beta HCG Kaç Olmalı?

Kalp atışı gebeliğin 6. haftasında görülür. Kalp atışının duyulması için de embriyonun yaklaşık 5mm olması gerekir. Yani kalp atışını duymak için beta HCG e değil, bebeğin veya gebelik kesesinin ölçümü önemlidir. Kalp atışı gebelik kesesi >25 mm olduğunda veya embriyo >5 mm olduğunda duyulur.

Dış Gebelikte BHCG Değerleri Nasıl Olur?

Dış gebelikte BHCG değerleri 2 günde bir ikiye katlanmaz. Ya da Beta HCG >1000 mıu/ml olmasına rağmen rahim içinde gebelik kesesi ultrasonla görülmez. Dış gebelik tanısı konduktan sonra hastaya kürtaj yapılmalı ardından da tedavi için 2 seçenek vardır.

 • Metotreksat ilaç tedavisi
 • Ameliyat

Eğer hastada acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa (ağrı, iç kanama vs.) dış gebelik tedavisinde ilk tercih ilaç tedavisidir. İlaç tedavisine yanıt alınamazsa veya hastanın hemodinamisi bozulursa ameliyatla dış gebelik odağının çıkarılması gerekir.

İlginizi Çekebilir: Dış Gebelik 

BHCG Hangi Durumlarda Artar, Hangi Durumlarda Azalır?

Beta HCG kanda yüksekse ilk düşünülmesi gereken hamileliktir. Eğer BHCG değeri beklenenden daha fazla artıyorsa çoğul gebelik, mol gebelik akla gelmelidir. Tam tersi BHCG değeri beklenenden daha yavaş yükseliyorsa veya sabit seyrediyorsa dış gebelik ya da sağlıksız gebelik düşünülmelidir.

Kürtaj Sonrası Beta HCG Ne Zaman Sıfırlanır?

Kürtaj olduktan sonra hastalar hemen gebelik testinin negatif olacağını düşünür. Ancak durum böyle değildir. Düşük veya kürtaj sonrası beta HCG yavaş yavaş düşer ve ortalama 14 günde sıfırlanır.

Bazı hastalarda bu düşüş yavaş olabilir ve beta HCG in sıfırlanması 20-25 günü bulabilir. Bu nedenle kürtaj sonrası hemen kanda veya idrarda gebelik testi yapmamak gerekir. Çünkü sonuç pozitif çıkacaktır.

Sağlıkla ve sevgiyle kalın…

Sık Sorulan Sorular

1- Beta HCG değeri kaç olursa hamile olunur?

Beta HCG değeri >5 ise hamilelik var demektir. Ama sağlıklı gebelik olup olmadığını anlamak için 2 gün sonra tekrar beta HCG bakmak gerekir. Eğer beta hcg değeri yükseliyorsa hamile olduğu kesin olarak belli olur.

2- Beta HCG değeri 0.1 ne demek?

Beta HCG< 5 ise gebelik yoktur. Yani 0.1, 02 gibi değerler hamile olunmadığı anlamına gelir.

3- Beta HCG ne kadar takip edilir?

Beta HCG <1000 ise 2 gün aralıklarla takip edilir. >1000 olduğunda ultrasonla görülebileceği için artık beta HCG takibine gerek yoktur. Bundan sonrası ultrasonla takip edilir.

4- Embriyo transferinin 7. günü beta HCG kaç olmalı?

Gebelik varsa embriyo transferinin 7. günü beta HCG >10 olmalıdır. Ama 7. gün gebelik testi için erken bir dönemdir. Bu nedenle transferden 10-12 gün sonra kanda gebelik testine bakmak gerekir.

5- 3. gün embriyosu için kaçıncı gün kanda gebelik testi bakılmalı?

3. gün embriyosu için 12. gün kanda gebelik testine bakılmalıdır. 5. gün embriyosu içinse transferden 10 gün sonra kanda gebelik testine bakılır.

Kaynakça

 1. Maston G.A., Ruvolo M. Chorionic gonadotropin has a recent origin within primates and na evolutionary history of selecion. Mol. Biol. Evol. 2002;19:320–334.
 2. Martin R.D. Scaling of hte mammalian barrier: The maternal energy hypothesis. News. Physiol. Sci. 1996;4:149–154. [Google Scholar]
 3. Fiddes J.C., Goodman H.M. The cdna for the a-subunit of human chorionic gonadotropin suggests evolution of a gene by read through into the 3’ -untranslated region. Nature. 1980;286:684–687
 4. Cole LA (2009). “New discoveries on the biology and detection of human chorionic gonadotropin”. Reprod. Biol. Endocrinol. Cilt 7. s.8
 5. Gregory JJ, Finlay JL (Nisan 1999). “Alpha-fetoprotein and beta-human chorionic gonadotropin: their clinical significance as tumour markers”. Drugs. 57 (4). ss. 463-7. doi:10.2165/00003495-199957040-00001PMID 10235686
Prof. Dr. Deniz Ulaş 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl TUS sınavında yüksek puan alarak ilk tercihi olan Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasına başladı. Kadın doğum ihtisasını bitirdikten sonra Yozgat Bozok Doğumevi'nde mecburi hizmetini yaptı. Ardından Azerbaycan Bakü'de Ankara Medical Center'ın açılmasında görev aldı. 2 yıl hastanede kadın doğum uzmanı ve başhekim yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılında Ankara'da üniversitede çalışmaya başladı. 2014 yılında Doçent, 2020 yılında Profesörlük ünvanı almaya hak kazandı. İnfertilite (kısırlık), Tüp Bebek Tedavisi, Aşılama Tedavisi, Genital Estetik Uygulamalar, Vajinismus ve Riskli Gebelik Takibi özel ilgi alanlarında yurt dışı ve yurt içi bir çok bilimsel kongrede konuşma ve sunumlar yaptı. 200'ü aşkın bilimsel çalışma ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Deniz Ulaş halen Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ankara Çukurambar'da bulunan muayenehanesinde ise hastalarını kabul etmektedir.Detaylar için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

180 YORUMLAR

 1. Merhabalar,
  son adet tarihim 08.10.2021
  05.11 tarihinde evde test yaptım ikinci çizgi silik çıktı, ardından aynı gün kan testi yaptırdım sonucu 31.62 çıktı.
  08.11 tarihinde tekrardan yaptırdım 42.25 çıktı, az bir oranla yükselme gerçekleşmiş.
  bu oran dış gebelik belirtisi olabilir mi ?

 2. Merhaba. En son 9 aralıkta regl oldum. Şuan 9.gün gecikmesindeyim. Kan tahlili verdim 2.39 çıktı. Geç döllenme vs olabilir mi? Gebelik oluşur mu?

 3. Merhaba, beklenen adet tarihimden 2 gün sonra verdiğim test 104, bu testten tam 72 saat sonra verdiğim test 250 geldi. Yeterli artış olmamış gibi, sizin fikrinizi alabilirmiyim? Teşekkürler

 4. Merhaba doktor hanım Adetimden yaklaşık 1 hafta sonra kan tahlilimde HCG değerim 27 çıktı 2 gün sonraki tahlilimde 33 çıktı bu sağlıksız gebelik anlamına mı geliyor?

 5. Merhaba doktor hanım ben adetimden bie gün önce lan testi verdim değerim 7 çıktı iki gun sonra tekrar vermem gerektiği söylendi ver tekrar verdiğimde 40 a çıkmıştı iki günde bir Surekli kan verdim 214 sonra 475.7şuan tekrar verdim 762.1/sizce.normal mi

 6. Sağlık ocağına izlem için beni çağırdılar kan aldılar vermiştim doktor hanım ben şuan 18 haftalık hamileyim ve gelişimi bir hafta ondeymis sorun değilmiş şunu anlamak istediğim bu sağlık ocağı bu tahlilide yapmıştı beta hcg sonuç 28275.0 IU/L olarak çıkmış değerim normalmi çıkmış yoksa yuksekmi bunu öğrenmek istemiştim lütfen en kısa zamanda cevap verir misiniz

 7. Merhaba test yaptım bir çizgi çok silik çıktı onun ardından doktora gittim HCG 72.57 çıktı . 3 gün geçti tekrar kan verdim HCG 104.1 çıktı normal midir ?

 8. merhaba pazartesi beta hcg 136 çıktı ve çarşamba verdiğim test 181 çıktı ama doktor yüksek ihtimal dış gebelik dedi yükselmiş ama neden öyle düşündü

 9. Iyi aksamlar ocak 14 adet tarihim kanda beta 209.7 cıktı 2 gün sonra 322.78 cıktı bir gün başka hastaneden yaptırdım 398.73 cıktı dış gebelik olabilirmi hocam

 10. iyi günler 2 gün önce beta 1.20 çıktı 2 gün sonra tekrar beta 1.20 çıktı progesteron 9.60000 çıktı regl 5 gün var acaba bende kist olma olasılığı yüksekmidir hocam

 11. Merhaba hocam 7 martta kan verdim beta 20 çıktı 9 da verdim 53 , 15 te verdim 816 , 19 da verdim 2750 çıktı sonuncusu biraz yavaş mı yükselmiş acile gittiğim için ultrason bakmadilar bu seviyede kese görünmez dedi yolunda gitmeyen bi gebelik mi hocam tedirginim cevap verirseniz çok mutlu olurum teşekkür ederim şimdiden

 12. Merhaba,
  Hocam benim sormak istediğim soru şöyle Ben 29 Mart’ta Beta hgc yaptırdım 330 çıktı. 3 Nisan’da akşam saat 4 sıraları hafif ağrım vardı bununla birlikte akşam 9’da kanama gördüm hemen doktora başvurdum keseyi hala göremediler ama yapılan Beta hgc 700r çıkmıştı sizce bu yükselme yavaş mı ilerlemiş dış gebelik olma şansı nedir �lk bebeğimiz çok heyecanlıyız bugün tekrardan doktora gittim ir devlet hastanesine bu arada İstanbul’da oturuyoruz burada yapılan Beta HCG 836 yükselmiş dün akşam yaptırmıştım bugün tekrardan yaptırdım da 136 sayılık bir artma olmuş yorumlarınızı bekliyorum

 13. Merhabalar 6 gün önce beta HCG 501 çıktı iki gün sonra 1522 ve ondan iki gün sonra 2563 çıktı.Fakat hala alttan ultrasonda dahi kese görünmedi.İki günde bir kan vermeye devam etmem gerektiği söylendi Hocam sizce bir sorun mu var?

 14. Deniz Hanım merhabalar,
  Reglimin ilk günü 14 Mart. Bu ay regl olmadım. İdrar testlerim silik çift çizgi çıkıyordu. Gittim 14 Nisanda BETA HCG testi yaptırdım 76,4 çıktı. 16 Nisanda bir test daha yaptırdım 198,32 çıktı. 18 Nisanda yani dün bir test daha verdim 307, 83 çıktı.
  Gittiğim doktor sağlıksız bir yükselme, rahim içi vakumla temizleme yapmamız lazım dedi.
  Şok oldum, beklemiyordum. Bu normal bir yükseliş değil mi? Ne yaşıyorum tam olarak belirsizlikteyim.

 15. Hocam adetim 6 gün gecikti kan testi verdim 6.7 çıktı . Son zamanlarda adetim 2 3 gün gecikiyordu hamilelik varmıdır ?2 gün sonda tekrar verecem en az kaç olması lazım yardım edin lütfen 🙏

 16. Merhaba. BHCG olarak tahlillerde dilisyonlu BHCG ve normal BHCG değeri var.
  Dilisyonlu BHCG 7903tu iki gün sonra 14718 oldu. Fakat normal BHCG >1342.00 görünüyordu iki gün sonra yine aynı değerdeydi normal mi? Bunların hangisi baz alınıyor.

 17. Merhaba doğum yapalı 65 gün oldu kan testi yaptırdım pozitif çıktı ebem yeni doğum yaptığın için normaldir dedi 15 gün sonra tekrar yapalım dedi bu süre içinde beta hcg sıfırlanmaması normalmi

 18. Merhabalar hocam adetime 2 gün kala kan testi yaptırdım 12.05.2022 tarihinde 77 çıktı daha sonra 15.05.2022 tarihinde tekrar kan testi yaptırdım 600.5 çıktı artış nasıl hocam hızlı mı

 19. Merhabalar tüp bebek (5.gün embriyosu)transferimden 10gün sonra bhcg 130çıktı 2 gün sonra 113e düştü.2gün sonra tekrar test vermemi bu sürede ilaçlara devam etmemi söylediler ama düşüş pek sağlıklı görünmüyor.bahsettiğiniz sağlıksız gebelik tam olarak ne demek? Bebeğin sağlıksızlığı mı sürecin sağlıksızlığı mı?

 20. Merhabalar.. 26 nisan son regl tarihim. 27 mayısta Beta Hcg negatif geldi. 31 mayıstaki değer 16 çıktı. 2 haziranda ise 37 geç döllenme olmuş olabilir mi sağlıksız gebelikmidir hocam.

 21. Merhaba hocam regl gecikmesinin 1. haftasında evde test yaptım 2. cizgi silik cıktı, aynı gün (cuma günü) kan testi yaptırdım beta hcg 515.7 cıktı pazar günü yaptırdığım testte 863.3 çıktı, normal bir artış mıdır ?

 22. Hocam merhaba ben 18.mayisda 5 haftalık kalp atışı yok kürtaj oldum. 20 gün az az kanamam oldu ve bitti. Ağrım olmadı. 14 haziranda başka bir sebepten acile gittim. Beta hcg 1940 çıkmış. Kadin doğum baktı. Tüp de belirgindir var dedi.2 gün sonra tekrar test yaptılar. Beta 1517 çıktı. Muayenede bir belirsizlik var kalınlık var şehir hastanesine git dediler. 21 haziran bugün şehir hastanesinde Beta 629 düşmüş. Doktor muayene etti bana bisey demedi. Detaylı ultrason istedi. Bu ne demek oluyor. Düşmesi iyi bisey değil mi. Daha önce ilk çocuğundan sonra dış gebelik geçirdim tek tupum alindi. Üzerine 2 sağlıklı doğum yaptım. Bu da mı dis gebelik acaba. Ne olmuş olabilir

 23. Merhabalar 27 mayista kan testi yaptirdim 534.5cikti 7 haziranda da doktora gittim 2 haftalik gebesin dedi 8 haziranda da tekrardan kan testi yaptirdim 19166 degerim cikti sizce bu deherim normal mi

 24. Merhabalar 27 Mayıs’ta kan testi yaptırdım 534.5cikti 7 haziranda da doktora gittim 2 haftalık gebesin dedi 8 haziranda da tekrardan kan testi yaptırdım 19166 değerim çıktı sizce bu değerim normal mi

 25. Merhaba herkese tek tek cvp lamışsız ne kadar güzel bâsarılar diliyorum ben 3 gün önce kan tahlili yaptırdım HCG 05 çıktı kasıklarım agrıyo gebelik ola bilirmi

 26. Merhabalar 27 Mayıs ta kan testi yaptırdım 534.5 çıktı 7 haziranda da doktora gittim 2 haftalik gebesin dedi 8 haziranda da tekrardan test yaptırdım 19166 değerim çıktı sizce bu değerim normal mi adet tarihim de 23 nisan

 27. Merhaba Hocam,

  regl geciktikten 5 gün sonra kan testi yaptırdım, beta hcg 12825 çıktı. Epey yüksek geldi bana. sülalemizde bildiğim kadarı ile çoğul gebelik yok. araştırmalarım kötü senaryoları yüzüme çaprtı. Endişelenmelimiyim?

 28. Merhaba benim adetim 23 gün gecikti kan sonucu 48.82 çıktı doktor gebelik var ama çok küçük diyor acaba 8 haftalık bir bebek için değerler normalmi

 29. Hocam meraba ben adetime (30.06.2022) 1 gün kala kan testi verdim sonuç 25 çıktı daha sonra 20.07.2022 tarihinde bidaha kan testi verdm adetim 1 gün geçtikten sonra yani 48 cıktı sizcem normal bir gebelik seyrimi

 30. Merhaba hocam 13 gün önce dondurulmuş 5 günlük iki adet embriyo transferi oldu 9. Günde beta HCG 1.20 çıktı doktorum 2 gün sonra tekrar et dedi bugün 13. Günün tekrar ettim yine 1.20 çıktı bu ne demek cevap verirseniz çok sevinirim

 31. Merhabalar dün erken gebwlik testi yapdım sonuç pozitif çıkdı bugünde acilde bta hcg baldır dım sonuç 0.894 çıkdı pozitif mi negatif mi bu sonuç cevap verirseniz sevinirim

 32. Hocam 10gun günüm geçti acilde test yapdirdik 76.31 cikdi pozitif siniz kadın doğumla görüşün dedi bayram dolaydiyla randevu alamadım gorusemedik kasıklarımda ağrı sancı batma oldu bel ağrım da dahil acile bidaha gitimm kadın doğuma yönlendirdiler test bidaha yapdik sonuç 0.542cikdi düşük yapmışım iz gebe değilsiniz dediler ama kanamam olmadi hiç şimdi gebemiyim degilmiyim

 33. Merhaba hocam iki gün önce beta hcg sonucum 11.45 çıktı bugün de 7.5 çıktı reglime iki gün daha var bu kimyasal gebelik mi demek ve böyle durumda ne zaman sonra tekrar deneyebiliriz

 34. Merhaba ilk yaptrdgm beta 13.74 2 gün sonra 48 kese daha görünmedi 6000 lerde gorunuyorums randevum yaklaşık 6400 oldgnda gerçekleşecek o zaman hem kese hem bebek görünür mü ayrıca kalp atışını duyabilirmym

 35. merhaba hocam şubat ayında kimyasal gebelik geçirdim 37.8 çıktı değerim sonra kanamam oldu gittikçe düştü sonra adetim çok düzensiz oldu ne zaman düzelir 28 temmuzda hasta oldum normalde 5 gün ürüyor azaldı bitti sandım ama tekrar geldi bugün kan verdim 0.60 çıktı değerim neden olur acaba kimyasal gebelik olabilir mi tekrar uzun sürmesinin nedeni nedir doktor baktığında herhangi sorun yok dedi

 36. Meraba hocam bn pazartesi günü kan tahlili yaptırdım Çarşamba günü sonucum 34.9cikti bu normalmi doktor gebelik var dedi ama değerlerin düşük dedi

 37. Merhaba son adet tarihim 24 temmuz ve adet olmadım 2 gün gecikme oldu test yaptım pozitif bugün kan da verdim beta hcg 104.3 normal mi değer yoksa düşük mü

 38. Merhaba benim son adet tarihim 10 Haziran 5 temmuzda beta 109 6 temmuzda 605 çıktı sonra 7 haftalıkken kalp atışını duyduk ve 5 gün sonra düşük yaptım die hastaneye gittim ama bebek iyiydi çok fazla kanama alanım vardı acaba aynı zamanda dış gebelik ile düşük yapmış olabilir miyim farklı doktorlara gozuktum ama herkes farklı bişey söyledi sizce mümkün mü rahim ağzı kapalı iken dış gebeligimi dusurmem çünkü ikiz potansiyeli yüksek denmişti ama tek bebek ve kese var demişlerdi

 39. 8hafta önce ilişki yaşadım ve 12saat sonrasında ertesi gün hapı kullandım. İlişkiden 2hafta sonra her zamanki gibi adet oldum. Adetten 1hafta sonra 3tane idrarda test yaptim hepsi negatif. İlişkiden 7hafta sonra yine idrarda test yaptım yine negatif. 8.haftada adet oldum, bir değişiklik yoktu. Her şeye rağmen gebe olma olasılığım var mi? Geç döllenme denilen olay olmuş olabilir mi? Lütfen yardım edin

 40. merhaba adetim bitti gibi olup tekrar kanama olmaya başladı ve sonrasında 23.09.2022 de beta testi verdim 30 çıktı değerim 26.09.2022 de tekrar beta verdim 51,89 çıktı kanama olduğu için kimyasal olabilir dedi değerler nasıl sizce ?

 41. Hocam merhabalar…değerlerim 2 gün ara ile 23,28 – 33,60 , -44,92 çıktı…sağlıklı gebeliğe dönüşme ihtimali var mı? Teşekkür ederim…

 42. İlk hamilelik değerim 22.88 beta çıktı 4 gün sonra 200 oldu ama beta değerleri düşük diyerek dış gebelik olabilir değerler çok yavaş ilerliyor diyorlar 2 hafta beklemem söylendi acaba dış gebelik mi cevap verirmisiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz