Kürtaj

Türkiye’de her 4 kadından biri istemeden gebe kalmaktadır. Psikolojik yönden düşünüldüğünde gebeliğin  sonlandırılmasına karar vermek hiç de kolay değildir. Ancak, bir kadının istenmeyen gebeliğini güvenli ve yasal olarak sonlandırabilme hakkının olması, kadını yasa dışı, sağlıksız koşullarda yapılan merdiven altı kürtaj yöntemlerinden uzak tutarak, kadın sağlığını ve hayatını korumayı sağlamaktadır.

Bu bağlamda 24 Mayıs 1983’te yürürlüğe giren Aile Planlaması Kanununa göre istenmeyen gebelikler son adete göre 10. gebelik haftasına kadar isteğe bağlı olarak sonlandırılabilmektedir.

Ben kendi hastalarımda, özellikle isteğe bağlı olarak yasal kürtaj olacak olan hastalarıma, son defa düşünmelerini ve kararlarında net olup olmadıklarını soruyorum. Çocuğu aldırmaktan vazgeçip doğurmaları konusunda son bir defa düşünmelerini istiyorum. Kararlı olanlara da saygı duyup, işlemle ilgili her türlü ayrıntıyı anlatıp, ardından vakumlu kürtaj işlemine alıyorum.

Kürtaj nedir? Vakumla kürtaj nasıl yapılır? Kürtajın riskleri nelerdir? Kürtaj yasasında son durum ile ilgili tüm merak ettiğiniz soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. 

Kürtaj Nedir?

Kürtaj (küretaj) istenmeyen bir gebeliği veya istenen ama sağlıksız bir gebeliği sonlandırmak için yapılan cerrahi bir işlemdir. Halk arasında çocuk aldırma, bebek aldırma, gebelik sonlandırma,hamilelik sonlandırma, kürtaş veya kurtaş olarak da bilinen kürtaj aslında cerrahi olarak yaptırılan tıbbi düşüktür

Aslında küretaj kelime anlamı olarak “kazıma” anlamına gelir. Eskiden metal küretlerle rahim duvarı kazındığı için “kazıma” adını almıştır. Fakat modern tıpta kazıma yerine vakum aspirasyon yöntemi artık daha çok tercih edilmektedir.

Biz de Ankara’daki merkezimizde daha güvenli ve sağlıklı olduğu için vakumla kürtaj yöntemini uygulamaktayız..

Küretaj veya kürtaj işlemi gebeliklerde uygulanabildiği gibi gebelik dışı rahim duvarında kalınlaşma, adet düzensizliği gibi bazı jinekolojik problemlerde de uygulanabilir. Gebelik sonlandırma dışı yapılan kürtaja probe küretaj adı verilir. Probe kürtajda rahimden parça alınarak patolojiye gönderilir. Bu şekilde hem tanı hem de tedavi yapılmış olur.

Kürtaj Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • İstenmeyen gebelik
 • Anne karnında bebeğin gelişiminin durması
 • Bebekte yaşamla bağdaşmayan veya sonraki nesilleri etkileyecek sakatlık olması
 • Anne adayının hamile olduğunu bilmeden zararlı maddelere maruz kalması (ilaç, radyasyon vs)
 • Gebelik ve doğumun anne hayatını riske attığı durumlar (kalp hastalığı, akciğer hastalığı vs)
 • Rahim duvarında kalınlaşma
 • Rahim kanseri şüphesi varsa kürtaj tanı ve tedavi için uygulanabilir

Kürtaj Nasıl Yapılır?

Kürtaş, eskiden metal sivri küretlerle kazıyarak yapılırdı. Ancak bu kürtaj yöntemi ile yapılan gebelik sonlandırma işleminde küretaj sırasında rahimde delinme ve kurtaj sonrası rahimde yapışıklık riski daha yüksekti. Bu nedenle günümüzde bir çok jinekolog vakumla kürtaj yöntemi
ile gebelik sonlandırmayı tercih etmektedir. Vakumlu kürtaj dışında bazı özel durumlarda ise ilaçla kürtaj (düşük) yöntemi uygulanmaktadır.

 Vakumla Kürtaj Nasıl Yapılır?

 1. Vakumla kürtaj tekniğinde hasta jinekolojik masaya litotomi pozisyonunda yatar. Rahim ağzını görebilmek için hasta için uygun boyuttaki tek kullanımlık, steril vajinal spekülum takılır.
 2. Enfeksiyon riskini azaltmak için rahim ağzı antiseptik bir solüsyonla temizlenir. Ardından tenekülüm denilen bir aletle rahim ağzı sabitlenir. Tenekülüm denilen alet ile rahim ağzı hafif çekilerek rahime uygun pozisyon verilir.
 3. Daha sonra ince plastik kanül yardımı ile rahim ağzından geçilerek rahim        boşluğuna ulaşılır. Gebelik haftasına göre kullanılan plastik kanülün boyutu değişir. Gebelik haftası büyüdükçe kullanılan kanülün kalınlığı artar. Genelde 5 veya 6 numaralı kanüller vakumlu kürtaj için yeterli olmaktadır. Kullanılan kanüller, steril ve tek kullanımlıktır (kullan-at şeklinde).
 4. Plastik kanül ile rahim boşluğuna ulaştıktan sonra plastik kanülün dışardaki ucuna, negatif basınç sağlayacak şekilde kurulmuş olan karmen enjektörü takılır. Enjektörün düğmesi açılır ve rahim içindeki gebelik materyali negatif basınçla tahliye edilir. Bu işlem rahimde parça kalmadığından emin olunana kadar tekrarlanır.
 5. Gebelik sonlandırma işlemi bittikten sonra rahim ağzı tekrar antiseptik solüsyonla temizlenir. Aletler çıkarılır, karmen enjektörüne bağlı kanüller çöpe atılır, başka hastada
  kullanılmaz. Bu saydığımız kürtaj işlemlerinin hepsi toplamda 5-10 dakika sürer.

Bazı durumlarda rahim ağzının dar olması nedeniyle plastik kanül rahim  ağzından geçmeyebilir. Bu durumlarda ince bujiler ile rahim ağzı hafif genişletilir. Dilatasyon denilen bu işlem yapılırken çok dikkatli ve özenli  davranmak gerekir. Çünkü çocuk aldırma komplikasyonlarından biri olan rahim  delinmesi, en çok dilatasyon esnasında olmaktadır. Ancak genel olarak hastaların %90-95’inde dilatasyona (genişletmeye) gerek kalmadan rahim boşluğuna ulaşılabilmekte ve bebek alınabilmektedir.

İlaçla Kürtaj (Düşük Hapı) Yöntemi

Kürtaj yasası, son adet tarihine göre gebeliğin 10. haftasına kadar olan isteğe bağlı gebelik sonlandırmalarına izin vermektedir. Gebeliğin 10. haftasından   sonra bazı durumlarda (bebeğin kalp atışlarının durması, bebekte yaşamla bağdaşmayan veya sonraki nesilleri etkileyen ciddi sakatlıkların olması vb) kürtaş yapılabilir. Bu durumlarda 3 hekim imzalı heyet raporu ile yasal olarak gebelik sonlandırılabilir.

İlaçla düşük yöntemi veya düşük hapı ile gebelik sonlandırma 10 haftadan   büyük gebeliklerde tercih edilir. On haftadan küçük gebeliklerde ise ilaçla düşük veya düşük hapı ile kürtaj genellikle önerilmez. Çünkü bu yöntemle hem süreç uzar (bazı hastalarda 2-3 gün sürebilir) hem de hastada kanama,  rahimde parça kalması ve enfeksiyon riski artar. İçerde parça kalması  durumunda ise yapılması gereken yine vakumlu kürtajdır. Bu nedenle ilaçla düşük 10 haftadan küçük   gebeliklerde önerilmemektedir.

On haftadan büyük özellikle de gebeliğin 12. haftasından sonraki gebelik sonlandırmasında rahimde delinme, rahimde parça kalması ve kanama gibi kürtaj riskleri arttığı için bu haftadan büyük gebelik sonlandırmasında ilaçla kürtaj veya düşük hapı ile kürtaj uygulanmalıdır.

Çocuk Aldırma için Anestezi Gerekir mi?

Kürtaj sırasında acı hissedilip hissedilmeyeceği hastaları en çok kaygılandıran durumlardan biridir. Ağrı eşiği kişiden kişiye değişse de genel anlamda vakumla kürtaj ağrılı bir işlemdir. Bu nedenle hasta konforunu sağlamak için anestezisiz kürtaj yerine lokal anestezi ile veya genel anestezi ile kürtaj (uyutularak kürtaj) yöntemlerinden birini tercih etmek gerekir. Peki hangi kürtaj yöntemi daha iyi? Genel anestezili mi (uyuyarak kürtaj) yoksa lokal anestezili mi (alttan uyuşturma)? Çocuk aldırmada her iki anestezi yönteminin de kendine has avantaj ve dezavantajları vardır. Gelin bu faktörlere tek tek göz atalım.

Genel Anestezi (Sedasyon) ile Kürtaj

Eğer genel anesteziye engel teşkil eden özel bir durum söz konusu değilse, genel anestezi ile kürtaj (uyutarak kürtaj) yöntemi hasta için her zaman  daha konforludur.

Genellikle sedasyon adı verilen genel anestezi tipi tercih edilir. Sedasyon, hastanın damar yolundan verilen ilaçlarla uyutulması işlemidir.

Sedasyon anestezinin (uyutularak kürtaj), ameliyatlarda uygulanan narkozdan farkı, sedasyon anestezide daha düşük dozda ilaç kullanılmasıdır. Narkozda hastanın kendisi soluk alıp veremediği için entübe edilir, sedasyon yönteminde ise hastanın solunumu durmaz, küretaj esnasında kendisi nefes alıp vermeye devam eder. Ayrıca narkozun etkisi uzun sürer, sedasyon anestezinin etkisi  ise sadece 5-10 dakika süre.

Sedasyon anestezide ilaç verildikten saniyeler sonra hasta uykuya dalar  ve işlem biter bitmez hemen uyanır ve kendine gelir. Sedasyon aslında hafif uyku hali anlamına gelir. Bu nedenle sedasyon tehlikeli değildir. Ancak genel anestezi ile bebek aldırma işleminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Hastanın kurtaşdan önceki 4 saat boyunca hiç bir şey yememiş ve içmemiş (su dahi içmemeli) olması gerekir. Çünkü kürtaş sırasında hasta derin uykudayken  kusabilir ve mide içeriği akciğerlerine kaçabilir. Aspirasyon pnömonisi denilen ölümcül bir   komplikasyon ortaya çıkabilir. Genel anestezi ile kürtajda en önemli hususlardan biri de anestezinin işinin ehli anestezi uzmanı  tarafından verilmesidir.

Eğer bu noktalara dikkat edilirse çocuk aldırma işlemindeki genel anestezi riskleri minimuma   indirilir. Böylelikle genel anestezi ile uyuyarak, ağrısız ve güvenli kürtaj ile bebek aldırılabilir.

Biz de Ankara’daki kliniğimizde anestezi uzmanının eşlik ettiği genel anestezili vakumla kürtaj yöntemini uygulamaktayız.

Lokal Anestezi İle Kürtaj

Lokal anestezi ile vakumlu yöntemde rahim ağzı belli bölgelerden lokal anestezik bir madde ile uyuşturulur. Uyutularak kürtajdan farklı olarak lokal  anestezi ile yapılan operasyonda alttan uyuşturma kadın doğum uzmanı tarafından yapılır,  anestezi uzmanına gerek yoktur.   Ancak lokal anestezi ile kürtaşda sadece rahim ağzı uyuşturulabilir. Tüm rahim uyuşturulamadığı için bebek aldırma işlemi esnasında adet ağrısına benzer ağrı hissedilebilir. Lokal anestezi ile kurtaşda ağrı hissedilmesindeki en önemli etkenlerden biri de hastanın ağrı   eşiğidir. Bazı hastalar lokal anestezi ile kürtajda hiç acı hissetmezken bazıları ciddi kürtaj ağrısı hissedebilir. O yüzden küretajdan yarım saat önce ağrı kesici alınması işleme bağlı ağrıyı azaltmada fayda sağlayabilir.

Özellikle ağrı eşiği düşük veya hiç doğum yapmamış ya da sezaryen ile  doğum yapmış hastaların lokal anestezi yerine genel anestezi ile vakumlu  kürtajı tercih etmeleri daha doğru olacaktır.

Küretaj Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hastanın Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Operasyonun yapılacağı kliniğe mümkünse işlemden sonra size eşlik edecek bir arkadaşınızla veya eşinizle gidiniz.
 • Uyuyarak vakumla kürtaj için işlemden 4 saat öncesine kadar aç ve susuz kalınız. 4 saat boyunca aç ve susuz kalma gerekliliği, küretaj ameliyatına özel bir durum olmayıp, genel anesteziye bağlı aspirasyon pnömoni riskini ortadan kaldırmak içindir. Burada bahsettiğimiz genel anestezi daha önce de  belirttiğimiz gibi sedasyon anestezi dediğimiz hafif bir uyku halidir.
 • İşleme alınmadan hemen önce tuvalete giderek mesanenizi boşaltınız.
 • Kan uyuşmazlığı olup olmadığını öğrenmek için doktorunuz size mutlaka kan grubunuzu soracaktır. Bu nedenle kan grubunuzu bilerek kurtaj yapılacak yere gidiniz. Eğer kadının kan grubu negatif, eşinin kan grubu pozitif ise kan     uyuşmazlığı var demektir. Eğer sizin kan grubunuz negatif ise mutlaka eşinizin veya partnerinizin de kan grubunu öğrenin. Eğer kan uyuşmazlığı varsa küretajdan sonraki 72 saat için anti-D immünglobülinin (kan uyuşmazlığı iğnesi) hastaya yapılması gerekir. Yapılan bu iğne bundan sonraki gebelikte ortaya çıkabilecek kan uyuşmazlığına bağlı bebekte sakatlık riskini ortadan kaldıracaktır.
 • Devamlı kullandığınız ilaç veya kronik hastalığınız var ise doktorunuza söyleyiniz.

Doktorun Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Bebek aldırma işleminden önce hastanın genel sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı  öykü alınır. Gebenin sağlık durumunda kurtaş işlemine engel teşkil edecek bir  husus olup olmadığı tespit edilir. Riskli bir durum varsa gerekli testler  yapıldıktan sonra çocuk aldırma işlemi gerçekleştirilir.
 • Öykünün ardından ultrason ile gebelik haftası belirlenir. Eğer gebelik kesesi ultrason ile görünüyor ise vakumlu kürtaj yapılır. Eğer kese görülmeden kürtaş yapılırsa dış gebelik gözden kaçabilir veya bebek alınamayabilir.
 • Ultrasonda gebelik   kesesinin görülmediği durumlarda kanda BHCG bakmak gerekir. Çıkan değer eğer 1500-2000 mıu/ml ‘nin üzerinde ise vajinal   ultrason (alttan ultrason) ile kesenin görülmesi gerekir. Eğer gebelik   kesesi görülmüyorsa tanı dış gebeliktir. BHCG 1500 mıu/ml’nin altındaysa  o zaman 1 hafta sonra tekrar ultrasonla bakmak gerekir.
 • İşlem genel anestezi ile yapılacaksa bir anestezi uzmanının da bebek aldırma  işleminde bulunması gerekir.
 • Küretaj öncesi gebeliğin sonlandırılmasına izin verildiğine dair hastadan imza alınır. Bu onam formu gizli kalır ve kesinlikle resmi kurumlarla   paylaşılmaz. Ve bu bilgilere hasta rızası olmadan kimse ulaşamaz.

Kürtaj Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Vakumlu kürtaj işleminden sonra; hasta 10-20 dakika arası dinlendirilir. İşlem genel anestezi ile yapılmış ise anesteziye bağlı olarak hafif mide bulantısı, halsizlik, baş dönmesi, sersemlik gibi durumların görülmesi normaldir. 1-1.5 saat sonra bu bulgular azalarak kaybolacaktır. Ancak işlem sonrası uyku hali devam ettiği için o gün araba kullanmamanız ve dikkat gerektiren işler yapmamanız gerekir.

Gebelik sonlandırıldıktan sonra adet sancısına benzer şekilde ağrıların olması normal bir durumdur. Kürtaj sonrası ağrı için doktorunuz size ağrı kesici yazacaktır. Ağrınız olması durumunda yazılan ağrı kesiciyi kullanabilirsiniz. Ancak yine de ağrıların artması ya da çok uzun sürmesi durumlarında mutlaka hekiminize başvurunuz.

Kürtaş sonrası kanama 1 hafta -10 gün arasında sürebilir. Ya da hiç kanama olmayabilir. Bu durumların hepsi normaldir. Ancak kürtaj sonrası kanama miktarı adetten daha fazla ise mutlaka doktorunuza haber veriniz.

İşlemden sonra enfeksiyondan korunmak için doktorunuzun yazdığı antibiyotiği anlatıldığı şekilde mutlaka düzenli olarak kullanmanız gerekir.

Yine enfeksiyon riski nedeniyle işlemden sonra 2 hafta cinsel ilişkiye girilmemesi gerekir

Kürtaj sonrası istediğiniz yiyebilir, istediğinizi içebilirsiniz. Sadece aşırı yağlı, baharatlı yiyecekler bulantıya neden olabileceği için, bunlardan uzak durmanız tavsiye edilir.

Kürtaj sonrası 1 hafta süreyle ayakta duş şeklinde banyo yapabilirsiniz, herhangi bir pansumana gerek yoktur. Yalnızca genital bölgenin temizliği yapılırken özen gösterilmesi, kürtaj sonrası 1 hafta kadar sabunla yıkama veya vajinal duş yapılmaması gerekir. Yalnızca su ile yıkama önerilir.

Çocuk aldırma işleminden 1 hafta sonra hasta kontrole çağrılır.

Biz,  gebelik sonlandırma işlemini ultrasonografi eşliğinde yapan bir merkez olduğumuz için, işlemden bir hafta 10 gün sonra hastanın tekrar kontrole gelmesine gerek kalmamaktadır. Çünkü ultrasonografi eşliğinde yapılan işlemde, içeride parça kalması ya da rahimde delinme gibi kürtaj riskleriyle karşılaşma olasılığı minimuma inmektedir. Ama yine de son bir kontrol ve doğum kontrol yöntemlerine yönelik konsültasyon için kürtajdan 1 hafta sonra hastalarımızı kontrole çağırmaktayız.

Çocuk Aldırmanın Riskleri Nelerdir?

Her müdahalenin riskleri olduğu gibi vakumlu kürtaj işleminin de bazı riskleri vardır. Ancak operasyon yasal kürtaj sınırında, hijyen kurallarına uyularak, tecrübeli bir hekim tarafından doğru teknik ile yapıldığında bebek aldırmanın riski yok denecek kadar azdır.

 • KANAMA

Kanama kürtaj sırasında ve sonrasında az miktarda olabilir. Gebelik haftası 10 haftadan büyük olmadıkça aşırı kanama riski yoktur.

 • ENFEKSİYON

Vakumla kürtaj işleminde rahim içerisine müdahale edildiği için kullanılan bütün aletlerin steril olması ve işlemden önce rahim ağzının antiseptik solüsyonla temizlenmesi gerekir. Vakumla kürtajdan sonra da profilaktik antibiyotiğin düzenli kullanılması şarttır. Bu kurallara uyulduğu sürece kürtaj sonrası enfeksiyon (endometrit) gelişme riski çok düşüktür.

 • RAHMİN DELİNMESİ (UTERUS PERFORASYONU)

Vakumlu kürtajın kullanımının artması ile çocuk aldırma sırasında rahmin delinme riski çok azalmıştır. En çok rahim delinmesi, rahim ağzı dar olanlarda rahim ağzı genişletilmeye çalışılırken kullanılan bujiler sebebiyle olur. Çocuk aldırma işleminin rutin pratiğinde rahim ağzı genişletilmez. Ama bazı hastalarda rahim ağzı o kadar dardır ki, en ince kanülle bile rahim içine girilemez. İşte bu durumlarda buji kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Rahim ağzının buji ile genişletilmesi işlemi ultrason eşliğinde yapıldığında rahim delinme riskini en aza iner. Biz de kliniğimizde daha güvenli olduğu için kürtajları ultrason eşliğinde yapmaktayız.

Rahim delinmesi vakalarında hastayı gözlem altında tutmak gerekir. Eğer iç kanama yoksa, hastanın vital bulguları stabilse cerrahi müdahaleye gerek yoktur, yakın takip yeterlidir. Ancak hastada iç kanama varsa, bu durumda ameliyatla yaralanan yerin tamir edilmesi gerekebilir.

 • RAHİM İÇERİSİNDE YAPIŞIKLIK OLMASI (ASHERMAN SENDROMU)

Kürtaj sonrasında çok nadir görülen bir komplikasyondur. Rahim içerisindeki dokunun travmaya aşırı reaksiyonel cevap vermesine veya rahim içerisinin aşırı kazınmasına bağlı olarak yapışıklıklar oluşabilir. Metal küretlerle yapılan eski yöntem kürtaşlarda, vakumla kürtaja göre çok daha sık görülür. Bu komplikasyondan kaçınmak için vakum aspirasyon yöntemini kullanmak ve mümkünse rahim duvarını aşırı kazımamak gerekir. Gebelik sonlandırma işleminden sonra adet göremeyen hastalarda rahimde yapışıklık akla gelmelidir.

 • BAŞARISIZ KÜRTAJ (BEBEĞİN ALINAMAMASI)

Ultrasonda görülmeyen veya çok küçük olan gebeliklerde bebeğin alınamaması riski ile karşı karşıya kalınabilir. Bu durumu engellemek için gebelik kesesi  ultrasonda görünür hale gelmeden gebelik sonlandırılmamalı, kürtajdan hemen sonra rahimin temiz olduğu ultrasonla kontrol edilmelidir.  Bebeğin alınamadığı başarısız kürtajlarda işlem 1 hafta sonra tekrar denenmelidir.

 • RAHİMDE PARÇA KALMASI

Kürtajdan sonra nadiren rahim içerisinde parça kalabilir. Kürtajdan sonra   kanamanın yoğun olması veya uzun sürmesi akla rahimde parça kalmasını getirir. Bu durumda öncelikle ilaçla içerdeki parçanın atılması sağlanmaya çalışılır. Eğer parça atılamazsa o zaman tekrar ufak bir müdahale ile rahimin temizlenmesi gerekir. Bu komplikasyonu önlemek için en doğrusu kürtaj biter bitmez, hasta uyanmadan ultrasonla rahimde parça kalıp kalmadığını kontrol etmektir.

 • ANESTEZİYE BAĞLI RİSKLER

Genel anesteziye bağlı en tehlikeli durum, aspirasyon pnömonisi dediğimiz mide içeriğinin akciğerlere kaçması sorunudur. Kurtaş sırasında midenin boş olması bu riski ortadan kaldırır.

Lokal anesteziye bağlı nadiren vazovagal senkop denilen bayılma gelişebilir ama bu durum kısa sürede kendiliğinden düzelir.

Kürtaj Yasasında Son Durum Nedir? Yasal Kürtaj Süresi Kaçtır?

İsteğe bağlı bebek aldırma (çocuk aldırma) amaçlı yapılacak olan kürtajda 24 Mayıs 1983’te yürürlüğe giren Aile Planlaması Kanununa göre istenmeyen gebelikler son adete göre 10. gebelik haftasına kadar isteğe bağlı olarak sonlandırılabilmektedir.

Ancak, bebekte bir anomali olması, rahim içinde ölmesi ya da gebeliğin devam etmesinin anne sağlığını tehlikeye atması gibi durumlar söz konusu ise, 10 haftadan daha büyük gebeliklerde yasal kürtaj süresi aşıldığından, ancak heyet raporu ile 24. haftaya kadar yasal kürtaj yapılabilmektedir.

Hamilelik süresi, son adet kanaması baz alınarak hesaplanmaktadır ve ilişki tarihinden itibaren geçen süreden ortalama 2 hafta uzundur. 10 haftalık süre 2.5 aya tekabül etmektedir. Gebelik haftası son adet tarihinin ilk gününe göre hesaplanmakla beraber esas olan ultrason muayenesinde saptanan gebelik haftasıdır. Yasal kürtaj süresi ultrasona göre 10. gebelik haftasına kadardır. 10 haftadan büyük sağlıklı gebeliklerin kürtajı yasal değildir.

Bekar hastalar 18 yaşından büyüklerse kendi rızalarıyla tek başlarına hamileliklerini yasal olarak  sonlandırabilirler. 18 yaşını doldurmamış olanlar ebeveynlerinin izni ile gebeliklerini sonlandırabilirler. Evli çiftlerde ise mutlaka eşinin onayı yasal olarak gerekmektedir.  

Kürtaj Fiyatları | Ankara Kürtaj Fiyatları 2019

Ankara kürtaj fiyatlarını etkileyen faktörler, birçok tıbbi uygulama gibi, kürtaj yapan doktorun tecrübesi, ünvanı, işlemlerde kullandığı malzemelerin kalitesi ve maliyeti, uyguladığı fiyat politikası gibi etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Ankara kürtaj fiyatlarını, uygulanacak anestezi yöntemi de etkiler. Genel anestezi ile gebelik sonlandırmanın ücreti, lokal anestezi yöntemine göre daha yüksektir. 2019  Kürtaj ücretleri şehirden şehire bile değişkenlik gösterebilmektedir.. Örnek vermek gerekirse, “Ankara kürtaj fiyatları” ile “İstanbul kürtaj fiyatları” bile farklılık gösterebilmekte, bu farklılık işlem için bir kıyas oluşturmamalıdır.

Ankara’da vakumlu kürtaj yöntemi ve fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi almak için 0 505 9819919 ‘dan bizi arayabilir ve randevu alabilirsiniz.

Çocuk Aldırma ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Bugüne kadar hastalarımızın bize yönelttiği sorulardan yola çıkarak, kürtaj ile ilgili en çok merak edilen konuları bir başlık altında topladık.

1- Ülkemizde Kürtaj Yasal mı?

Bilinenin aksine ülkemizde kürtaj yasak değildir. Belli kurallara uyulduğu takdirde Türk Medeni Kanunu’na göre kürtaj yasal kabul edilmektedir.

2- Yasal Kürtaj Yani Çocuk Aldırma Süresi Kaç Haftadır?

24 Mayıs 1983’te yürürlüğe giren Aile Planlaması Kanununa göre istenmeyen gebelikler son adete göre 10. gebelik haftasına kadar isteğe bağlı olarak sonlandırılabilmektedir. Kürtaj yasası 2019’de de bu kriterleri baz almaktadır.

2- Evlilik Dışı Kürtaj Yasal mı?

Eğer hasta bekarsa ve 18 yaşın üzerindeyse, evli olmasa bile yasal olarak kendi isteği ile gebeliğini sonlandırabilir. Yani bekarlar da kürtaj yaptırabilir.

3- Evli çiftlerde gebelik sonlandırma için eş onayı gerekir mi?

Evet kürtaj yasasına göre evli çiftlerde kadının eşinin de mutlaka gebeliğin sonlandırılmasını onaylaması gerekir.

4- 18 Yaşından Küçük Kişiler Kürtaj Olabilir mi?

Evet olabilir. Fakat, 18 yaşından küçük kişiler ancak velileri (anne – baba) ya da yasal vasilerinin izni ile kürtaj olabilirler. 15 yaşından küçükler ise aile onayları olsa bile adli makamlara bildirildikten sonra kürtaj olabilirler.

5- Kürtaj Bilgileri Gizli Kalır mı?

Kürtaj işleminden hemen önce gebeliğin sonlandırılmasına izin verildiğine dair hastadan imza alınır. Bu form gizli kalır ve kesinlikle resmi kurumlarla paylaşılmaz. Ve bu bilgilere hasta rızası olmadan kimse ulaşamaz.

6- Tıbbi Olarak Kürtaj Yapıldığı Anlaşılır mı?

Bebek alındıktan sonra hamileliği gösteren kanda BHCG (gebelik testi) hemen sıfırlanmaz. Ortalama 14 gün sonra sıfırlanır. Çocuk alındıktan sonraki ilk 14 gün içinde kanda gebelik testi bakılmadığı sürece hastanın kürtaj olduğu anlaşılmaz. Kürtaj sonrası rahim 1 hafta içinde toparlanır, bu yüzden hasta jinekolojik muayene olsa dahi kürtaj olduğu belli olmaz.

7- Vakumla Kürtaj İşleminin Süresi Ne Kadardır? Bebek Aldırma İşlemi Ne Kadar Sürer?

Gebelik sonlandırmak için yapılan vakumlu kürtaj işlemi sanılanın aksine uzun bir operasyon değildir. Vakumla kürtaj yaklaşık 5-10 dakika süren kısa bir işlemdir.

8- Boş Gebelikte Kürtaj Ne Kadar Sürer?

Boş gebelik kürtajı da istenmeyen gebelik kürtajı gibi 5-10 dakika sürer. Sadece boş gebelik kürtajında fetüs rahim duvarına daha yapışık olabileceği için bazı hastalarda kürtaş süresi biraz daha uzayabilir. Ayrıca boş gebelikte parça kalma riski daha yüksektir. Bu nedenle işlem sonrasında mutlaka rahimde parça kalıp kalmadığının ultrasonla kontrol edilmesi gerekir.

9- Genel Anestezi ile Vakumlu Kürtaj Ne Kadar Sürer?

Kürtaj öncesi muayene, hastanın hazırlanması, uyuması, uyanması ve kürtaş işlemi toplamda ortalama 15-20 dakika sürer. Aynı gün hasta taburcu edilir ve çocuk alındıktan hemen sonra normal hayatına dönebilir.

10- Vakumlu Kürtaj Tekniğinin Avantajı Nedir?

Vakumla kürtaj yapmanın bize sağladığı en büyük yardım işlemin kısa sürede, en az komplikasyon ve ağrıya neden olarak rahim duvarına zarar vermeden gebeliğin  tahliyesini yapmamıza olanak sağlamasıdır. Ayrıca bu yöntemde tek kullanımlık aletler kullanıldığı için enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır. Özellikle erken gebelik haftalarında uygulandığında, hasta çok kısa bir sürede güvenli ve sağlıklı bir şekilde gebeliğini sonlandırabilmektedir.

11- Çocuk Aldırmanın Riskleri Var mıdır?

Tecrübeli bir hekim tarafından uygun teknikle, hijyen kurallarına uyularak yapılan vakumla kürtajda risk yok denecek kadar azdır.

12- Eskiden Kürtaj Nasıl Yapılırdı?

Eskiden küret adı verilen ve uçları keskin kaşıklara benzeyen aletlerle kürtaj yapılır ve rahmin için kazınarak gebelik sonlandırılırdı. Aletler steril edilerek farklı hastalara tekrar tekrar kullanılırdı. Günümüzde ise  kürtaj yapmak amacıyla modern, güvenli ve tek kullanımlık aletler kullanılmaktadır. Bu şekilde kürtajın riskleri minimuma indirilebilmektedir.

13- Gebeliğin Sonlanması İçin Kürtaj Dışında Bir Yöntem Var mıdır?

Ülkemizde ve bir çok ülkede istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılmasının en geçerli yolu  vakum aspirasyon yöntemiyle kürtaj yapılmasıdır. On haftadan küçük gebeliklerde ilaçla düşük veya düşük hapı ile kürtaj genellikle önerilmez. Çünkü bu yöntemle hem süreç uzar (bazı hastalarda 2-3 gün sürebilir) hem de hastada kanama, rahimde parça kalması ve enfeksiyon riski artar. İçerde parça kalması durumunda ise yapılması gereken yine vakumlu kürtajdır. Bazı  ülkelerde  uygulanan düşük ilaçları ülkemizde bulunmamaktadır ve kullanım alanı da sınırlıdır.

14- Vakumla Kürtaj En Erken Ne Zaman Yapılabilir?

Son adet tarihinin ilk gününe göre 4-5 haftadan küçük gebelikler ultrasonla net görülemeyebilir. Gebelik kesesi net görülmeden kürtaj yapıldığında, bebek alınamayabilir (başarısız kürtaj) veya dış gebelik atlanabilir. O yüzden mutlaka gebelik ultrasonla net görünür hale geldikten sonra bebek alınmalıdır. Gerekirse gebelik sonlandırma işlemi 1 hafta sonraya ertelenmelidir.

15- Gebelik Sonlandırmak İçin En Uygun Hafta Ne Zaman?

İstenmeyen hamilelik durumunda vakumla kürtaj için en uygun haftalar 5. 6. ve 7. gebelik haftalarıdır. 8.-10. gebelik haftaları arası kanama riski nedeniyle kürtajlar mutlaka  bu konuda  deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır.

16- Kürtaj Olurken Acı Duyulur mu?

Evet kürtaj olurken acı duyulur. Bu nedenle anestezisiz kürtaj önerilmez. Ya lokal anestezi ile kürtaj ya da genel anestezi ile kürtaj tercih edilmelidir. Biz kendi kliniğimizde çoğunlukla genel anestezi (sedasyon) ile vakumla kürtaj işlemini uygulamaktayız.

17- Lokal Anestezi ile Kürtaj Acı Verir mi?

Lokal anestezi ile kürtajda sadece rahim ağzı uyuşturulduğu (alttan uyuşturma) için ister istemez adet sancısına benzer ağrı hissedilebilir. Genel anestezi ile çocuk aldırma işleminde ise en ufak acı, sancı hissedilmez.

18- Kızlık Zarı Bozulmadan Çocuk Alınabilir mi?

Nadiren de olsa bakire bayanlar  kürtaj işlemi için bize başvurabilmektedirler. Unutmamak gerekir ki; tam bir cinsel ilişki olmadan da “sürtünme yolu” ile  de gebelik oluşabilmektedir. Bu durumlarda uygun aletleri kullanarak kızlık zarına zarar vermeden kürtaj yapılabilir. Tabi ki kızlık zarının bozulmayacağının garantisi hiçbir hastaya verilemez. Ancak sürtünme yolu ile gebe kalmış hastaların %90-95’de kızlık zarı bozulmadan kürtaj işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, kürtaj sonrası kızlık zarı dikimi düşünen hastalarda kürtajla birlikte aynı seansta kızlık zarı dikimi yapılmasında herhangi bir sakınca / engel yoktur.

19- Kaç Kere Küretaj Olunabilir?

Her müdahale gibi vakumla kürtajın da bazı riskleri vardır. Kürtaş kesinlikle bir korunma yöntemi değildir, mecbur kalındığında yapılan bir işlemdir. Kürtaj sayısı arttıkça riskin arttığını göz önünde bulundurarak uygun doğum kontrol yöntemleriyle korunmak en sağlıklısıdır. Tabi işlemin doğru kişilerce ve doğru koşullarda yapılması, kürtaj sonrası sağlıklı hamilelik için en önemli faktördür.

20- Kürtajdan Sonra Doğum Kontrol Hapı Kullanımı

İstenmeyen gebelik sonlandırıldıktan  sonra doğum kontrol hapı kullanımı için ilk adet döneminin 2. günü beklenmelidir. Kürtajdan 1 ay sonra adet görüldüğü düşünüldüğünde, doğum kontrol hapına kurtaşdan 1 ay sonraki adetin 2. gününde başlamak gerekir. Düzenli kullanıldığında doğum kontrol hapları ilk ay korumaya başlar.

21- Kürtajdan Sonra Ne Zaman Spiral Taktırılabilir?

Spiral, kürtaj esnasında takılabildiği gibi  kürtajdan 1 ay sonraki adet döneminde de takılabilir.

22- Vakumla Kürtaj Sonrası İlaç Kullanılır mı?

Evet,bebek aldırma işleminin ardından doktorunuzun reçete ettiği antibiyotik ve ağrı kesici ilaçları düzenli kullanmanız gerekir. Bu konuda doktorunuza danışmadan, kendi kararınızla ilacı bırakma ya da ilaç seçme gibi davranışlardan kaçınınız.

23- Kürtaj Sonrası Cinsel İlişki

Enfeksiyon riski nedeniyle gebelik sonlandırma işleminden sonraki ilk 15 gün cinsel ilişkiye girilmemelidir. Cinsel ilişkiye girmek için beklenen süre geçtikten sonra; doktorunuzun cinsel ilişkide korunma tavsiyesi oldu ise mutlaka bu talimatlara uymanız gerekir.

24- Kürtajdan Sonra Doğum Kontrol Yöntemleri

İstenmeyen gebeliğe bağlı kürtaj sonrası doktorunuzla mutlaka doğum kontrol yöntemlerini konuşunuz. Sizin için hangi yöntemin uygun olduğuna beraber karar verin ve sonrası için etkili bir yöntemle korunun.

25- Bebek Alındıktan Sonra Ne Zaman Duş Alınabilir?

Kürtaj sonrası aynı gün duş alınabilir. Kürtaj sonrası duş alırken ilk bir hafta ayakta duş alınması, su dolu küvete yatarak duş alınmaması tavsiye edilir.

26- Vakumla Kürtaj Sonrası Denize / Havuza Ne Zaman Girilebilir?

Enfeksiyon riski sebebiyle; işlem sonrası ilk 15 gün denize / havuza girilmemelidir.

27- İşlem Sonrası Dinlenme (İstirahat) Gerekir mi?

Hayır kürtaj sonrası istirahate gerek yoktur. İlk 1-2 saat genel anesteziden kaynaklı sersemlik, halsizlik olabilir. Ama bu etkiler yavaş yavaş azalarak 1-2 saatte geçer. Sonrasında hemen normal hayatına dönebilir. Sadece araba kullanmak vs gibi dikkat gerektiren aktivitelerde bulunmaması gerekir.

28- Bebek Aldırma İşlemi Sonrası Ne Zaman İşime Dönebilirim?

Kürtaj sonrası hastanede kalmaya gerek yoktur. Aynı gün veya ertesi gün hasta rahatlıkla işine dönebilir. İşlemi yapan hekim zaten duruma göre sizi yönlendirecektir. İstirahat raporu verilmesine gerek yoktur.

29- İşlem Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

Kürtaj sonrası iyileşme süreci çok kısadır. Hasta aynı gün veya ertesi gün normal hayatına dönebilir.

30- Operasyon Sonrası Rahim Ne Zaman Toparlanır?

Kürtaj sonrası rahim 10-15 günde  içinde toparlanır ve tamamen iyileşir.

31- Kürtaj Sonrası Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Geçer?

Gebelik sonlandırıldıktan sonra hamilelik belirtileri yavaş yavaş azalır ve 1 hafta içinde hamilelik belirtileri tamamen geçer.

32- Vakumlu Kürtaj Sonrası Ağrı Olur mu?

Operasyondan sonra 1 hafta boyunca kasıklarda ve belde hafif ağrı olması normaldir, çünkü rahim eski haline dönerken rahimin kasılmasına bağlı kasıklarda, bacağa vuran hafif ağrılar olabilir. Bu durumda doktorunuzun yazdığı ağrı kesici ilacı kullanabilirsiniz. Eğer ağrılar çok şiddetliyse ve ağrı kesici ile azalmıyorsa doktorunuzu aramanız gerekir.

33- Gebelik Sonlandırıldıktan Sonra Kanama Olur mu?

Kürtaj sonrası kanama olması normaldir. Bu kanama adet kanaması değildir, işleme bağlı kanamadır. Kürtaj kanaması 1 hafta 10 gün sürebilir. Eğer kanamanın miktarı adetten daha fazla ise ve azalmıyorsa rahimde parça kalması, başarısız kürtaj, yeni gebelik ihtimallerini düşünerek mutlaka doktorunuza haber vermeniz gerekir.

34- Kürtaj Sonrası Kanama Olmaması Normal mi?

Kürtaş sonrası hiç kanama olmayabilir veya 3-4 gün kanama olmayıp sonra kanama başlayabilir. Bunların hepsi normaldir.

35- İşlem Sonrası Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir?

Kürtajdan sonra kötü kokulu akıntı, ateş, üşüme, titreme veya kasıklarda ağrı olması enfeksiyonu düşündürür. Eğer bu enfeksiyon tedavi edilmezse tüplere doğru yayılıp, tüplerde tıkanıklığa neden olabilir. Bu da ilerde kısırlığa veya dış gebeliğe zemin hazırlayabilir. Bu şikayetleriniz varsa enfeksiyon yayılmadan hemen doktorunuza haber vermeniz gerekir.

36- Kürtajda “parça kalması” ne demektir?

Bazı durumlarda özellikle de 8 haftadan büyük gebelik haftalarında uygulanan kürtaj işleminde parça yani plasentaya ait kısımlar kalabilir ve hastada devam eden fazla kanamalara sebep olabilir. Böyle bir durumun olmaması için en doğrusu kürtajdan hemen sonra vajinal ultrasonografi ile rahim içinin kontrol edilmesidir. Kürtaj sonraki günlerde şikayetler sonrası parça kaldığından muayene ile  emin olunduğu  durumlarda ise genellikle yapılan işlem bu parçaları temizlemek için daha kısa da olsa ikinci bir kürtaj yapılmasıdır.

37- Kürtajdan Sonra Ne Zaman Adet Olabilirim?

Kürtajdan sonraki özellikle 3.-5. günler arasında görülen kanamalar adet kanaması değildir ve bebek alınırken rahim içinde kalan kan pıhtıların kendiliğinden dışarı atılmasıdır ve bu tip kanamalar “kürtaj sonrası kanama” olup normaldir. Normal adetinizi kürtajdan tam 1 ay sonra olursunuz. Ama kürtaş sonrası ilk adet 1 hafta 10 gün gecikmeli gelebilir. Bu durum da normaldir. 10 günden daha fazla adet gecikmesi olursa tekrar doktorunuza başvurunuz.

38- Küretaj Sonrası Adet Neden Gecikir?

Küretajın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen adet olamama durumunda öncelikle yeni bir gebeliği ekarte etmek gerekir. Çünkü kürtajdan sonra hiç adet olmadan da tekrar gebe kalınabilir. Yeni bir gebeliğin olmadığından emin olduktan sonra mutlaka jinekolojik değerlendirme gerekir. Eğer adet gecikmesine sebep olan şey gebeliğin devamı veya rahim içerisinde oluşan Asherman Sendromu (rahim içersin de yoğun yapışıklıklar ) gibi bir problem değil ise  basit ve olağan bir gecikme olarak değerlendirilip ilaçlar kullanılarak adet görülmesi sağlanır.

39- Bebek Alındıktan Sonra Adet (Regl) Düzensizliği

Kürtajdan sonra adet düzeninde kısa vadeli bozulma olması normal bir durumdur. İşlemden 30-40 gün sonraki adet kanamasının miktarı az veya çok, kanama süresi uzun ya da kısa olabilir. Bunların hepsi normal kabul edilir. Ancak adet düzensizliği sonraki aylarda devam ederse, bu konu ile ilgili doktorunuza bilgi vermeniz gerekir.

40- Vakumlu Kürtaj Sonrası Tekrar Hamile Kalınabilir mi?

En çok merak edilen konulardan biri de budur. Vakumlu kürtaj işlemi sonrası ilk adet görülmeden bile hamile kalan bir çok hastayla karşılaştım. O yüzden gebelik istemeyen hastaların işlemden hemen sonra uygun bir doğum kontrol yöntemiyle korunmaya başlaması gerekir.

41- Bebek Alındıktan Sonra Tekrar Hamile Kalmak İçin Ne Kadar Beklemek Gerekir?

Sağlıklı bir gebelik için kürtajdan sonraki 2-3 ay tekrar hamile kalmamak gerekir. 3 ay uygun bir doğum kontrol yöntemiyle korunduktan sonra yeni bir hamilelik planlanabilir.

42- İlk Gebelikte Kürtaj Olmak Kısırlığa Neden Olur mu?

İlk gebeliğinde kürtaj olan kişilerin, bir daha gebe kalamayacağı şeklinde yanlış bir kanı vardır. Doğru şekilde ve  tecrübeli kişilerce gereği gibi yapılan gebelik sonlandırmalarında böyle bir tehlike söz konusu değildir. Günümüzde hijyenik bir ortamda ve uygun teknikle tecrübeli hekimlerce ilk hamilelikte kürtaj da yapılsa zararı yok denecek kadar azdır. Sorunsuz yapılan “vakum aspirasyon yöntemi” ile uygulanan bir kürtaj sonraki hamilelikler üzerinde olumsuz bir etki yaratma olasılığı çok düşüktür. Yani çocuk aldırma işlemi sırasında eğer bir komplikasyon yaşanmadıysa kürtaj sonrası kısırlık gibi bir durum söz konusu değildir.

43- Düşükten Sonra Kürtaj Yapılması Şart mıdır?

Hayır şart değildir. Ultrasonla içerde parça kalmadığından emin olunduysa, düşükten sonra kürtaja gerek yoktur. Ama düşük sonrası rahimde parça kaldıysa, kanama ve enfeksiyon riski nedeniyle rahimin ufak bir operasyonla temizlenmesi gerekir.

44- Kan Uyuşmazlığı İğnesi Kimlere Yapılır?

Eğer kadının kan grubu pozitif, eşinin kan grubu negatif ise kürtajdan sonraki ilk 72 saat içinde anti-D immünglobülinin (kan uyuşmazlığı iğnesi) hastaya yapılması gerekir. Yapılan bu iğne bundan sonraki gebelikte kan uyuşmazlığına bağlı ortaya çıkabilecek bebekte sakatlık riskini ortadan kaldıracaktır.

45- Kürtajı Nerede Yaptırabilirim?

Kürtaj işleminin mutlaka ve mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum doktoru tarafından, steril ortamda yapılması gerekmektedir. Kürtaj yapan merkezde, HİJYEN en önemli husustur.

Çocuk aldırmak zorunda kaldıysanız ve işlemi nerede yaptırabilirim diye araştırmaya başladığınızda dikkat etmeniz gereken en önemli konu kürtaj merkezindeki hijyen ve sterilizasyondur. Kullanılan aletlerin size özel ve tek kullanımlık olup olmadığını muhakkak sorunuz. Kürtajın hangi yöntemle yapılacağını, hangi anestezinin uygulanacağını ve anesteziyi kimin vereceğini araştırın. Çünkü, işlemi yapacak olan kadın doğum doktorunun tecrübesi kadar hastayı uyutacak anestezi doktorunun da tecrübesi çok önemlidir. Ankarada kürtaj yapan klinikler içerisinde, merkezimizde tüm bu koşullar sağlanmaktadır.

46- Kürtaj Yapan Doktorlar Hangileridir?

Kürtaj yapan doktorlar, mutlaka ve mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmalıdır. Kürtaj işlemi yasal mevzuata uygun ve steril koşullarda yapılmalıdır. Kişinin genel sağlık durumu ve sonraki hamileliklerin sağlıklı olması açısından, mutlaka alanında uzman hekimlere, kürtaj merkezlerine, kürtaj yapan hastanelere, kürtaj yapan kliniklere başvurulması gerekir. Maalesef, Ankara kürtaj merkezleri veya ankara kürtaj doktoru adı altında yasa dışı ve sağlıksız koşullarda işlem yapan bir çok illegal işletme / şahıs bulunmaktadır. Bu tarz illegal kürtaj merkezi ve kürtaj yapan yerlere dikkat edilmesi, tespitinde şikayet edilmesi ve mutlaka tanınmış saygın uzman doktorlara başvurulması sağlığınız açısından çok önemlidir.

47- Ankara’da Kürtaj Yaptırmak İsteyen Kişiler İçin | Kürtaj Ankara

Ankara’da kürtaj (ankara kürtaj) olmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken temel nokta, alanında tecrübeli, donanımlı ekipmanlar kullanan bir kadın doğum uzmanına başvurmalarıdır. Bir kez daha tekrar etmem gerekirse, özellikle bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri HİJYEN’dir. Biz, kürtaj merkezimizde hijyene ve sterilizasyona son derece önem vermekteyiz. Tüm aletler tek kullanımlıktır, hastaya özeldir. Hastalarımızın bu detayları, kürtaj yaptıracakları kürtaj merkezinde sorgulamaları ve buna göre seçim yapmaları çok önemlidir. Kürtaj operasyonu öncesi yapılan muayenenin özenli ve detaylı olması da en az işlem kadar önemlidir.

48- Kürtaj fiyatları için belirleyici nedir?

Kürtaj fiyatları için  belirleyici  en temel etken, müdahalenin yapıldığı merkezin kendi  fiyatlandırma politikasıdır. Ayrıca vakumla kürtaj  esnasında bir kez kullanılıp atılan kanüllerin kalitesi ve tercih edilen anestezi şekli de kürtaj fiyatlarını etkilemektedir. Anestezi yöntemi dışında anestezinin kimin tarafından verileceği de çocuk aldırma fiyatını etkiler. Eğer hasta anestezi doktoru tarafından uyutulacaksa kürtaj fiyatları biraz daha yüksek olacaktır.

49- Ankara’da Kürtaj Fiyatları Ne Kadar?

Ankara’da Kürtaj fiyatlarını etkileyen faktörler, birçok tıbbi uygulama gibi, kürtaj yapan doktorun tecrübesi, ünvanı, işlemlerde kullandığı malzemelerin kalitesi ve maliyeti, uyguladığı fiyat politikası gibi etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Uygulanacak anestezi yöntemi de Ankara kürtaj fiyatlarını etkiler. Gebelik sonlandırılması için yapılan çocuk aldırma işlemi ortalama 5-10 dakika sürmekte ve ofis şartlarında yapılabilmektedir. Ülkemizde gebeliğin 10. Haftasına kadar isteğe bağlı olarak gebelik sonlandırılabilmektedir. Hastanın 18 yasından büyük olması ve eğer hasta evliyse eşinin yazılı rızasının olması gerekmektedir. Bekar bayanlar ise eğer 18 yaşından büyüklerse kendi istekleri ile kürtaj olabilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bize Ulaşın!
Adres