Yumurta Dondurma

Yumurta dondurma işlemi son yıllarda oldukça popülarite kazanmıştır. Kadınların iş hayatında aktif rol alması veya evlenme yaşının ve anne olma yaşının ilerlemesi gibi bir çok faktör bunda rol oynamaktadır.

Yumurta dondurma işlemi neden yapılır? Kimler yumurta dondurmalıdır? Yumurtalar nasıl dondurulur? Riskleri nelerdir? gibi soruların cevabını merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

Ovulation Calculator
When did your last period start?
E.g. 18/01/2020
Usually, how long is your cycle?
Cycles typically vary from 23 to 35 days
Estimate your ovulation day
likelihood of ovulating today
Due to your cycle length, unfortunately we can't estimate an ovulation probability. We recommend that you use a Digital Ovulation Test to accurately detect your most fertile days.
  *
Start of your last period
  20%
Likelihood of ovulating on this date
Change my informations
In partnership with Clearblue®.
Results are based on the information you have provided and data from the publication below: Sarah Johnson, Lorrae Marriott & Michael Zinaman (2018): “Can apps and calendar methods predict ovulation with accuracy?”, Current Medical Research and Opinion, DOI:10.1080/03007995.2018.1475348

Yumurta Dondurma Nedir?

Yumurta dondurma işlemine tıbbi olarak oosit freezing veya oosit kriyoprezervasyon da denir. Yumurta dondurma işleminde kadının yumurtaları ileride kullanılmak üzere dondurulur ve yıllarca saklanır.

Yumurta dondurma tüp bebekteki embriyo dondurma işlemine benzer ancak, tüp bebekten farklı olarak spermle döllenmemiş olan yumurtalar ileride spermle döllemek için dondurulur.

Tüp bebek (invitro fertilizasyon) işleminde ise toplanan yumurtalar spermle döllenir ve oluşan embriyolar dondurulur. Yani tüp bebek tedavisi için sperme ihtiyaç varken yumurta dondurma işlemi için sperme ihtiyaç yoktur.

Yumurta Dondurma Neden Yapılır?

Yumurta dondurma işlemi Ankara da, henüz çocuk düşünmeyen ya da şu anda şartlar gereği çocuk yapamayan ama ileride çocuk sahibi olmak isteyen kadınların doğurganlıklarını garanti altına almak için yaptırdıkları bir işlemdir.

Yumurta dondurma işlemi özellikle 30 yaşına gelmiş ama yakın zamanda evlilik planı olmayan kadınların tercih ettiği bir yöntemdir. Biliyoruz ki, kadınlarda doğurganlık açısından en önemli faktör yaştır.  Kadınların yumurtalık rezervi 32 yaşında düşmeye başlar ve 38 yaşında yumurta sayısı ve kalitesinde dramatik bir düşüş olur (1-2). Bu yaşlara gelmiş ancak yakında evlilik planı olmayanların oosit freezing yaptırması kesinlikle mantıklı bir seçenektir.

Yumurta sayı ve kalitesinin en yüksek olduğu yaş aralığı 20-30 yaş arasıdır. Bu yaşlardaki yumurtalarla oluşan gebelikler daha sağlıklı olur, genetik anomali riski daha az olur ve düşük daha az görülür (3-5).

Yumurta Dondurma İşlemi Kimlere Yapılır?

Ankara’da yumurta dondurma işlemi aşağıdaki kriterlere uyan kadınlara yapılır.

 • Yaşı ilerlemiş ancak henüz evlenmemiş ve ileride çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar
 • Tıbbi nedenlerle radyoterapi, kemoterapi veya yumurtalık cerrahisi yapılacak olan kadınlar (Radyoterapi, kemoterapi veya over cerrahisi yumurtalık rezervini azaltır)
 • Ailede erken menopoz öyküsü olan kadınlar
 • Evli ama ekonomik veya sosyal nedenlerle (pandemi, kariyer vs.) şu anda çocuk istemeyen ama gelecekte mutlaka çocuk isteyen kadınlar

Yumurta Dondurma İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Yumurta dondurma işlemine adetin 2. veya 3. Günü başlanır. Eğer yumurtalıkta tedaviye engel bir durum yoksa yumurta geliştirici iğneleri hasta kullanmaya başlar. Yumurtalar belirli bir boyuta ve olgunluğa geldiği zaman çatlatma iğnesi yapılır ve çatlatma iğnesinden 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır.

Toplanan yumurtalar embriyolog tarafından incelenir. Kaliteli yumurtalar (M2 oositler) yumurtanın toplandığı gün vitrifikasyon tekniği ile dondurulur. Bu süreç ortalama 10-12 gün sürer. Yani adetin yaklaşık 10-12. Günü yumurta dondurma işlemi yapılır.

Adım Adım Yumurta Dondurma Süreci Nasıldır?

Adım adım yumurta dondurma süreci şu şekilde olur

 1. Yumurta dondurma süreci adetin 2 veya 3. Günü başlar.
 2. Tedaviye engel bir problem olup olmadığı araştırılır. Ultrason muayenesinde yumurtalıkta kist yoksa oosit freezing sürecine başlanır.
 3. Yumurta gelişimini sağlamak için gonadotropin adı verilen (Gonal-F, Menogon, Merional, Fostimon) iğnelere adetin 2 veya 3. Günü başlanır. Bu tedavi sürecinde amaç çok sayıda (ideali 8-15 arası) yumurta elde etmektir. Hangi dozda ilaca başlanacağına over rezervine bakarak karar verilir. Over rezervi ultrasonda folikül sayısı, AMH (Anti müllerien hormon) testi veya FSH, LH, E2 hormonları ile belirlenir.
 4. Hasta yumurta takibi için 2-3 gün aralıklarla kontrole çağrılır.
 5. Önde giden folikül 14mm olduğunda yumurtanın kendi kendine çatlamasını engellemek için antagonist ilaca (cetrotide) başlanır.
 6. Ultrasonda folikül boyutları 18-20 mm olduğunda çatlatma iğnesi yapılır
 7. Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır.

Oosit Freezing Yönteminde Yumurta Toplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Yumurta toplama işlemi ağrılı bir işlem olduğu için anestezi altında yani uyuyarak yapılır. Bu işlem için hastanın aç olması gerekmektedir.

Ultrasonda görülen foliküllere iğne ile tek tek girilerek negatif basınçla foliküller aspire edilir. Alınan sıvı hemen laboratuvara gönderilir. Embriyologlar sıvıyı inceler ve içinde yumurta olup olmadığını klinisyene söyler. Alınan sıvıda yumurta yoksa folikül en az 3 kez yıkanarak yumurta bulunmaya çalışılır. Bu işlem tüm foliküller için tekrarlanır.

Yumurta toplama işlemi ortalama 15-20 dakika sürer. Bu süre yumurta sayısına göre azalabilir ya da uzayabilir. İşlemden sonra hasta hemen kendine gelir ve normal hayatına dönebilir.

Yumurta Dondurma İşlemi Nasıl Olur?

Yumurtanın toplandığı gün iyi kalitedeki yumurtalar önce kriyoprotektanlarda bekletilir. Kriyoprotektanlar dondurma sırasında buz kristallerinin oosite zarar vermesini engeller.

Kriyoprotektanda bekletilen yumurtalar hızlı soğutma tekniği (vitrifikasyon) ile dondurulur. Yumurta dondurma işlemi bu şekilde olur ve dondurulmuş yumurtalar -196 derecelik sıvı azot tanklarında yıllarca saklanabilir.

Yumurta Dondurma Riskleri Nelerdir?

Yumurta dondurma riskleri tüp bebek tedavisi riskleri ile benzerdir. Bu riskleri 3 ana gruba ayırabiliriz.

 1. Kullanılan ilaçlara bağlı riskler
 2. Yumurta toplama işlemine bağlı riskler
 3. Anesteziye bağlı riskler

Kullanılan ilaçlara bağlı riskler

Yumurta dondurma işleminde amaç çok sayıda yumurta elde etmektir. Bunun için de yumurta geliştirici ilaçlar (gonadotropinler) kullanılır. Bu ilaçların sık görülen yan etkileri şunlardır;

 • Ateş basması
 • Halsizlik
 • Baş dönmesi
 • Ödem
 • Enjeksiyon yapılan yerde kızarıklık, döküntü, kaşıntı
 • Bulantı, kusma
 • İshal

Bu yan etkiler minör yan etkilerdir. Bu ilaçlarla ilgili en riskli ve tehlikeli yan etki OHSS’dir (Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu).

OHSS (Ovarian Hiperstimulasyon Sendromu)

OHSS tüp bebek veya yumurta dondurma işleminde ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Yumurta geliştirici iğnelere aşırı yanıt verme sonucu OHSS olur. OHSS’in 3 derecesi vardır.

 • Hafif
 • Orta
 • Ciddi

Hafif OHSS %10-20 arasında görülürken, ciddi OHSS %1 görülür. Özellikle PKOS (Polikistik Over Sendromu) şikayeti olan hastalarda OHSS görülme riski daha yüksektir. Bu nedenle PKOS’lu hastalara tüp bebek veya yumurta dondurma işlemi sırasında normalden daha düşük dozda gonadotropin başlanır.

Tüp bebek tedavisinde OHSS geliştiyse embriyo transferi yapılmaz. Çünkü gebelik OHSS tablosunu daha da ağırlaştırır.

Yumurta dondurma işleminde ise zaten embriyo olmadığı için ve gebelik olmayacağı için OHSS ile baş etmek daha kolaydır.

Yumurta Toplama İşlemine Bağlı Riskler

Yumurta toplama işlemi doğru şekilde yapıldığında riski çok azdır. Ancak nadir de olsa işlem sırasında aşağıdaki riskler ortaya çıkabilir.

 • Mesane (idrar torbası) zedelenmesi
 • Bağırsak zedelenmesi
 • Damar yaralanması ve iç kanama

Organ yaralanması olması durumunda komplikasyonun fark edilmesi ve gerekli tedavinin yapılması hayat kurtarıcı olacaktır.

Anesteziye Bağlı Riskler

Yumurta toplama işleminde sedasyon anestezi uygulanır. Genel anesteziye göre daha güvenli bir anestezi olsa da nadiren bazı riskler ortaya çıkabilir.

 1. Alerji
 2. Solunum arresti
 3. Aspirasyon pnömonisi

Bu riskleri en aza indirmek için hastanın işlemden önce en az 4-5 saat aç-susuz olması gerekir. Ayrıca anestezinin hastayı yakın takip etmesi gerekir. İhtiyaç varsa alerji ve solunum arresti için gerekli önlemleri alması hayati önem taşır.

Yumurta Dondurma için Rapor Nasıl Alınır?

Yumurta dondurma için rapor tüp bebek merkezi olan devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınır. Rapor almak için yumurtalık rezervinin azaldığınının muayene ve testler ile gösterilmiş olması gerekir. Bu kriterleri sağlayan hastalara 3 hekim imzası ile yumurta dondurma raporu alınır.

Yumurta Dondurma için AMH Kaç Olmalı?

AMH (Anti müllerian hormon) yumurtalık rezervini en doğru gösteren testtir. AMH testinin adetli verilmesine gerek yoktur. Adetin her hangi bir gününde verilebilir. AMH 1,1 ng/dl den küçükse yumurtalık rezervi azalmış anlamına gelir. Ancak bu durumda yumurta dondurma raporu çıkar.

Mantık olarak yumurtalık rezervi azalmadan yani AMH 1’in altına inmeden yumurta dondurmak gerekir. Çünkü rezerv iyiyken toplanacak yumurta sayısı ve kalitesi daha iyi olacaktır ve gebelik şansı daha yüksek olacaktır.

Bekarlarda Yumurta Dondurma

Yumurta donduran hastaların %90’ı bekar hastalardır. Yani bekarlarda yumurta dondurma işlemi Ankara da sıklıkla uygulanmaktadır. Zaten evli bir çift oosit kriyoprezervasyon yerine direk tüp bebek tedavisi yaptırır. Eğer hemen gebelik istemiyorsa oluşan embriyoları ileride kullanmak üzere saklatabilir.

Yumurta Dondurma İşleminde Bekaret Bozulur mu?

Yumurta dondurma işlemi alttan yani vajinal ultrasonla yapıldığı için kızlık zarı (bekaret) bozulabilir. Bu nedenle işlem öncesi hastadan kızlık zarının bozulabileceği ile ilgili onam alınmalıdır. Eğer kızlık zarı esnekse yumurta dondurma işlemi sırasında bekaret bozulmayabilir.

Kızlık zarının bozulmasını istemeyen hastalara yumurta toplama işlemi ve takipler sırasındaki ultrason abdominal yapılabilir. Ancak karından yumurta toplama işlemi vajinal yola göre prosedür olarak daha zor bir işlemdir.

Yumurta Dondurma İşlemi Bakirelerde Nasıl Yapılır?

Bakireler de yumurta dondurabilir. Ancak yumurta dondurma işlemi eğer hasta kızlık zarının bozulmasına izin vermiyorsa, bakirelerde karından yapılabilir. Ancak yumurta dondurmayı düşünen bir hasta karından yapılan ultrasonun ve yumurta toplama işleminin normal yönteme göre daha zor ve problemli olduğunu bilmelidir.

Yumurta Dondurma Ücreti Ne Kadar?

Yumurta dondurma ücreti yaklaşık tüp bebek maliyeti ile aynıdır. Çünkü yumurta dondurma işlemi basamakları tüp bebek tedavi basamakları ile aynıdır. Birinde toplanan yumurtalar dondurulurken diğerinde embriyolar dondurulmaktadır.

Yumurta dondurma fiyatını etkileyen bir diğer faktör de kullanılan ilaç ücretleridir. Yumurta geliştirici ilaçların fiyatları dolar endeksli olması sebebiyle biraz pahalıdır. Her hastada kullanılan ilaç dozu da değiştiği için yumurta dondurma fiyatı da toplamda değişir.

Yumurtalık rezervi azalmış bir kadında daha çok ilaç kullanılırken, polikistik over sendromlu bir kadında daha az ilaç kullanılır. Bu da tedavi maliyetini etkilemektedir. Ayrıca yumurtaların saklanması için de yıllık cüzzi bir ücret laboratuvara ödenmektedir.

Yumurta dondurma ücretleri ilden ile, klinikten kliniğe de değişiklik göstermektedir. Ankara yumurta dondurma işlemi fiyatları için 05059819919 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Yumurta Dondurma İşlemi Ankara

Yumurta dondurma işlemi Ankara da tüp bebek merkezinin bulunduğu özel hastanelerde, devlet hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yapılabilmektedir. Ankarada yumurta dondurma yapan hastaneler arasında en iyisini seçerken doktorun tecrübesine, başkaları tarafından tavsiye edilmesine ve laboratuvarın güvenilir olmasına dikkat edilmelidir.

Bu konu ile ilgili en doğru bilgiye çevrenizin tavsiyesi ve internet (kadınlar kulübü, ekşi sözlük vs) üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dondurulmuş Yumurta Kaç Yıl Saklanır?

Dondurulmuş yumurta yıllarca saklanabilir. Bunun için yıl kısıtlaması yoktur. Sadece her yıl hastadan yumurtaların saklanmaya devam edilmesi için imzalı onay istenir. Bu onay sağlık bakanlığına bildirilir. Bu şekilde dondurulmuş yumurtalar uzun yıllar saklanır.

Kaç Yaşında Yumurta Dondurulur?

İdeali yumurta rezervi tükenmeden yumurta dondurulmasıdır. Bunun için de en uygun yaş 35 yaş altıdır. Ancak hastada erken menopoz belirtileri varsa 35 yaşı beklemeden hemen yumurta dondurulması en doğru yoldur.

Yumurta Dondurma Ne İşe Yarar?

Yumurta dondurma işlemi, tıbbi veya sosyal nedenlerle şu anda gebe kalamayacak olan ama ileride anne olmak isteyen kadınların doğurganlıklarının garantiye alınmasına yarar.

Yumurta dondurma maliyetli bir işlem mi?

Evet, yumurta dondurma işlemi maliyetli bir işlemdir. Çünkü tedavide kullanılan ilaçlar, laboratuvar masrafları ve işlemin kendisi tedavi maliyetlerini artırmaktadır. Yumurta dondurma fiyatları için en net bilgiyi yumurta dondurma yaptıracağınız hastaneden alabilirsiniz.

Başarı oranı nedir?

Yumurta dondurma işleminin başarı oranı tüp bebek başarı oranı ile benzerdir. Başarı oranını etkileyen en önemli faktör yumurtaların sayısı ve kalitesidir. Ne kadar genç yaşta yumurta dondurulursa gebelik oranı da o kadar yüksek olacaktır. Ayrıca hamilelikte düşük riski de o kadar az olacaktır.

Yumurta dondurma işlemi Ankara da Prof. Dr. Deniz Ulaş tarafından yapılmaktadır. Yumurta dondurma süreci ve fiyatları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Ankara Çukurambar’da bulunan kliniğimize gelebilir veya 05059819919 dan bizimle iletişime geçebilsiniz.

Referanslar

1. Dunson DB, Baird DD, Colombo B. Increased infertility with age in men and women. Obstet Gynecol. 2004;103:51‐56.
2. Sozou PD, Hartshorne GM. Time to pregnancy: a computational method for using the duration of non‐conception for predicting conception. PLoS ONE. 2012;7:e46544.
3. Faddy MJ, Gosden RG, Gougeon A, Richardson SJ, Nelson JF. Accelerated disappearance of ovarian follicles in mid‐life: implications for forecasting menopause. Hum Reprod. 1992;7:1342‐1346.
4. Hook EB. Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol. 1981;58:282‐285.
5. Nybo Anderson A, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. BMJ. 2000;320:1708‐1712.

Sık sorulan sorular

1- Kimler yumurta dondurma işlemi yaptırabilir?

Tıbbi veya sosyal nedenler sebebiyle şu anda hamilelik düşünemeyen ama ileride anne olma şansını yitirmek istemeyen kadınlar yumurta dondurma işlemi yaptırabilir.

2- Yumurta dondurma sonrasında dikkat edilecek bir şey var mı?

Yumurta dondurma sonrasında dikkat edilecek şey verilen ilaçların düzenli kullanılması ve her hangi bir aksi durumda (normalden fazla ağrı, kanama, ateş, nefes darlığı vs) doktorunuzu haberdar etmenizdir.

3- Yumurta dondurma fiyatları nasıl belirlenir?

Yumurta dondurma fiyatları ilaç ücretlerine laboratuvar ve hastane ücretleri eklenerek belirlenir. Bu nedenle oosit freezing ücretleri değişkenlik gösterebilir.

4- Oosit freezing için en uygun yaş kaçtır?

Yumurta dondurma için en uygun yaş 30 yaş altıdır. Çünkü bu yaşlarda yumurta kalitesi dolayısıyla da hamilelik şansı daha yüksektir.

5- Düşük yumurta rezervim olduğunu nasıl anlarım?

Eğer adetleriniz düzensizse, adet miktarı azaldıysa ve ailenizde erken menopoz öyküsü varsa düşük yumurtalık rezervi açısından risk altında olabilirsiniz. En yakın zamanda kadın doğum doktoruna başvurarak yumurtalık rezerviniz azalıp azalmadığını anlayabilirsiniz.

Doktorunuz AMH testi veya hormon tahliline bakarak ya da ultrasonla yumurtalık rezervinizi ölçer.

6- Yumurta dondurma ile embriyo dondurma aynı mıdır?

Hayır yumurta dondurma ile embriyo dondurma aynı şey değildir. Yumurta dondurmada toplanan yumurtalar direk dondurulur. Yani dondurulan yumurtalar döllendirme işlemi yapılmamış yumurtalardır. Hasta ne zaman yumurtalarını kullanmak isterse donmuş yumurtalar çözdürülür, spermle birleştirilir ve embriyo elde edilir. Bu embriyolar kadına transfer edilir.

Embriyo dondurma işleminde ise toplanan yumurtalar hastanın eşinden alınan spermler ile birleştirilir ve embriyo elde edilir. Oluşan embriyoların ya hepsi ya da transfer sonrası geriye kalanlar dondurulur.

7- Dondurma işleminde yumurta zarar görür mü?

Yumurta dondurma  işleminde yumurtanın zarar görmemesi için freezing öncesi yumurtalar kriyoprotektan adı verilen sıvılarda bekletilir. Bu şekilde dondurma sırasında oluşan buz kristallerinin yumurtaya zarar vermesi azaltılır. Ayrıca hızlı dondurma tekniğinde (vitrifikasyon) buz kristali daha az olmaktadır. Sonuç olarak dondurma işleminde yumurta zarar görmez.

8- Bekarken yumurta dondurulması mümkün mü?

Yumurta donduran hastaların %90’ı bekardır. Yani bekarken yumurta dondurmak mümkündür.

9- Dondurulmuş yumurtalar ne zaman ve nasıl kullanılıyor?

Dondurulmuş yumurtalar hasta çocuk sahibi olmak istediğinde çözdürülüyor ve eşinin spermleri ile döllendirmek (fertilizasyon) için kullanılıyor. Oluşan embriyo kadının rahimine transfer ediliyor. Yumurtaların çözdürülmesi hasta ne zaman istiyorsa o zaman yapılıyor. Bu işlem için bir zaman kısıtlaması yoktur.

10- Oosit dondurma ile yumurta dondurma aynı mıdır?

Yumurtanın latince adı oosittir. Dolayısıyla oosit dondurma ile yumurta dondurma aynıdır.

11-  Yumurta dondurma sonrası hemen eve gidebilir miyim?

Yumurta toplama işleminden sonra hasta hemen evine gidebilir ve normal hayatına dönebilir. Yumurta toplama işlemi sonrası hafif kanama ve kasık ağrısı olması normaldir. Ama şiddetli kanama veya kasık ağrısı olması durumunda doktorunuzla irtibata geçmenizde fayda vardır.

12- Dondurulmuş yumurtalar nasıl muhafaza edilir?

Dondurulmuş yumurtalara -196 derecelik sıvı azot tanklarında muhafaza edilir.