Hamilelikte kan pıhtılaşması hem anne hem de bebek için hayati önem taşır. Çünkü kan pıhtılaşması tedavi edilmezse annede derin ven trombozu, pulmoner emboliye; bebekte ise düşük, erken doğum, gebelik zehirlenmesi, anne karnında bebeğin ölmesine neden olabilir.

Kan pıhtılaşması için en önemli risk faktörü gebeliktir. Bu nedenle risk altında olan kadınların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması anne ve bebeğin hayatı için çok önemlidir. Çünkü gelişmiş ülkelerde bile en önemli anne ölüm nedenlerinden biri de gebelikte kan pıhtılaşmasıdır

Kanda Pıhtılaşma Nedir?

Kanda pıhtılaşma (tromboz) insan vücudunu kanamalara karşı koruyan fizyolojik bir olaydır. İnsanlarda pıhtılaşma ve pıhtılaşmayı önleyen mekanizmalar bit denge içinde çalışır. Pıhtılaşmanın fazla olması da az olması da tehlikelidir. Bu dengede bozulma olursa ya kan pıhtılaşması ya da aşırı kanama problemleri meydana gelir.

Tromboz Riskini Neler Arttırır?

Tromboz riskini artıran faktörler şunlardır:

 • İleri yaş
 • Sigara
 • Siyah ırk
 • Genetik yatkınlık
 • Obezite
 • Diyabet
 • Hareketsizlik
 • Gebelik
 • Ameliyat
 • Doğum kontrol hapları

Riski Azaltma ve Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Kan pıhtılaşması riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilir.

 • Sigara içmemek
 • Hareketsiz kalmamak
 • Düzenli spor
 • Dengeli beslenme
 • Kilo almamak
 • Tromboz riski yüksek hastalarda korunma yöntemi olarak tromboemboli profilaksisi yapılır. Tromboemboli profilaksisinde kullanılan ilaçlar heparin, kan sulandırıcı iğneler ve aspirindir.

Gebelikte Pıhtılaşma Normal Bir Şey mi?

Gebelikte hormonların etkisi ile kan pıhtılaşması artar ve bu normal bir şeydir. Eğer gebelikte kan pıhtılaşması artmasaydı düşük veya doğum sonrası aşırı kanama olurdu. Çünkü doğum ve düşük aşırı kan kaybına neden olabilecek bir durumdur.

Hamilelikte kan pıhtılaşmasının artması gebe bir kadını aşırı kanamadan korumuş olur. Ancak bazı kadınlar doğuştan kan pıhtılaşmasına yatkındır. Kan pıhtılaşmasına yatkın olan bu kadınlar gebe kaldığında ise pıhtılaşma daha da artar ve kadının hayatını riske atabilir.

Hamilelikte Kan Pıhtılaşması Nasıl Olur?

Hamilelikte östrojen hormonunun etkisi ile faktör 2,5,9,13 hariç tüm pıhtılaşma faktörleri artar. Pıhtılaşmayı önleyici fibrinolitik aktivite ise gebelikte azalır. Dolayısıyla hamilelikte kan pıhtılaşması artar.

Ayrıca hamile bir kadının daha hareketsiz olması ve kilo alması da kan pıhtılaşması riskini artırır. Hamilelik öncesi kan pıhtılaşması olmayan bir kadında gebelikte olan bu fizyolojik değişiklikler sorun yaratmaz. Ancak gebelikte doğuştan pıhtılaşma yatkınlığı olup olmadığı önemlidir. Kalıtsal veya kazanılmış trombofilisi olan hastalarda gebelikte olan bu fizyolojik değişiklikler hem anne hem de bebek için sorun oluşturabilir.

Gebelikte Kan Pıhtılaşmasının Sebepleri Nelerdir?

Hamilelikte kan pıhtılaşmasnın en önemli 2 nedeni vardır.

 • Trombofili
 • Daha önce tromboz öyküsünün olması

Doğuştan olan yani genetik kan pıhtılaşmasına kalıtsal trombofili, sonradan gelişen kan pıhtılaşmasına ise antifosfolipid sendromu adı verilir. Her iki durumda da gebelik, kan pıhtılaşmasını daha da artırır ve hem anne hem de bebek için zararlı sonuçlara sebep olabilir.

Trombofililer dışında hareketsizlik, sigara, çok kilo alma, az su içme de hamilelikte kan pıhtılaşması sebepleri arasındadır.

Hamilelikte Kan Pıhtılaşmasının Belirtileri Nelerdir?

Hamilelikte kan pıhtılaşması derin ven trombozu veya pulmoner tromboemboli belirtilerine neden olabilir. Derin ven trombozu (DVT) bacakta kızarıklık, ağrı, hassasiyet, ısı artışı şeklinde belirti verir. Hamilelikte derin ven trombozu genellikle sol üst bacakta görülür. Çünkü soldaki damarlar sağa göre daha dardır.

Gebelikte kan pıhtılaşması akciğerleri etkilerse yani kan pıhtısı akciğerdeki damarları tıkarsa pulmoner tromboemboli tablosu meydana gelir. Pulmoner tromboembolide nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, ağızdan kan gelmesi belirtileri görülür.

Hamilelikte Yaşanan Kan Pıhtılaşması Nelere Neden Olur?

Hamilelikte yaşanan kan pıhtılaşması en sık tekrarlayan gebelik kayıplarına (habitüel abortus) neden olur. Tekrarlayan düşük dışında erken doğum, preeklampsi gibi belirtilerle de hamilelikte kan pıhtılaşması kendini gösterebilir.

Pıhtılaşma Risk Seviyesi Nasıl Tespit Edilir?

Pıhtılaşma risk seviyesi kan testi ile tespit edilir. Gebelikte kan pıhtılaşması aşağıdaki testlere bakılarak anlaşılır.

Kalıtsal trombofili testleri (Doğuştan pıhtılaşma yatkınlığı):

 • MTHFR mutasyonu
 • Aktive protein C rezistansı (Faktör 5 leiden mutasyonu)
 • Protrombin gen mutasyonu
 • Antitrombin 3 eksikliği
 • Protein C eksikliği
 • Protein S eksikliği

Antifosfolid sendromu için bakılan testler:

 • Lupus antikoagülan
 • Antikardiyolipin antikorları
 • B2 glikoprotein 1

Hamilelikte Kan Pıhtılaşması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kan pıhtılaşmasının tedavisinde kan sulandırıcı iğneler, aspirin (coraspin), warfarin ve oral antikoagülanlar kullanılır. Kan sulandırıcı iğneler 2 çeşittir.

 • Heparin
 • Düşük molekül ağırlıklı heparin (Clexane, Oksapar vs)

Heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinler plasentadan geçmez bu nedenle gebelikte kan pıhtılaşması tedavisinde kullanılırlar. Heparine kıyasla düşük molekül ağırlıklı heparinler gebelikte kan sulandırıcı olarak daha çok tercih edilir. Çünkü bunların yarı ömrü heparine göre daha uzun, yapması daha kolay ve yan etkisi daha azdır.

Gebelikte kan sulandırıcı olarak warfarin ve antikoagülanlar kesinlikle kullanılmaz. Çünkü bu ilaçlar plasentadan geçer ve bebekte doğuştan bazı sakatlıklara, kanamaya neden olabilir.

Hamilelikte kan pıhtılaşması tedavisinde aspirin de kan sulandırıcı iğnelerle birlikte kullanılır. Aspirin ve iğnelerin birlikte kullanımı kan pıhtılaşması tedavisinde daha etkilidir.

Gebelikte Kan Sulandırıcı İğnelere Ne Zaman Başlanmalı?

Kan pıhtılaşması riski yüksek olan bir kadında gebe kalır kalmaz kan sulandırıcı iğnelere başlanması gerekir. Hamilelik boyunca ve doğuma kadar kan sulandırıcı iğnelere devam edilmelidir.

Hamilelikte Kan Sulandırıcı İğneler Ne Zamana Kadar Yapılmalıdır?

Kan sulandırıcı iğneler doğuma kadar kullanılmalıdır. Ancak doğuma yakın kan sulandırıcı iğneyi kullanmamak gerekir. Çünkü kan sulandırıcı iğneler, doğumda kanama riskini ve epidural anestezinin yapıldığı bölgede hematom riskini artırır.

Doğumdan 12 saat önce kan sulandırıcı iğnenin kesilmesi bu riskleri ortadan kaldırır. Bu nedenle bazı hastalarda 37. Haftada kan sulandırıcı iğneler kesilir ve doğumdan 24 saat sonra tekrar kan sulandırıcı iğnelere başlanır.

Kan Sulandırıcı İğnelere Doğumdan Sonra Devam Etmek Gerekir mi?

Kan pıhtılaşma riski lohusalık döneminde de devam eder. Bu nedenle hamilelikte kan sulandırıcı iğne kullanan bir kadının doğumdan sonra da iğneye devam etmesi gerekir. Doğumdan 24 saat sonra kan sulandırıcı iğneye başlanmalı ve doğum sonrası 6-8 hafta tedaviye devam etmek gerekir.

Hamilelikte Kan Sulandırıcı İğnelerin Bebeğe Zararı Var mı?

Kan sulandırıcı iğneler plasentadan geçmez. Dolayısıyla bebeği etkilemez ve bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Bu nedenle gebelikte kan sulandırıcı iğneler güvenli kullanılabilir.

Kan pıhtılaşma iğnesi kullanmanın kadın için de ciddi bir zararı yoktur. Sadece kan pıhtılaşma iğneleri kadında kanama riskini biraz artırır. Ama kan pıhtılaşma iğnesinin etkisi 12 saatte kaybolur. Bu nedenle doğumu yaklaşmış hamile bir kadında iğneye bir süre ara verilmesi mantıklı bir seçenektir.

Hamilelikte Kan Pıhtılaşması Düşüğe Neden Olur mu?

Hamilelikte kan pıhtılaşması tekrarlayan düşüğe neden olur. Bu nedenle üst üste 2-3 defa düşük yapmış bir kadında düşük nedenleri araştırılırken kan pıhtılaşması testlerine de bakmak gerekir.

Gebelik Kayıpları Ne Zaman Araştırılmalıdır?

Hamileliklerin %25’i düşükle sonuçlanır. Bu nedenle her düşüğün araştırılmasına gerek yoktur. İlk 3 aydaki düşüklerin %80 nedeni bebekte genetik problem olmasıdır. Ancak ardışık 2-3 defa gebelik kaybı olan bir kadında düşüğün nedenleri arasında kan pıhtılaşması olabilir. Bu nedenle tekrarlayan gebelik kayıpları olduğu zaman kan pıhtılaşması testlerinin yapılması gerekir.

Düşük Yapma Nedenlerini Araştırırken Hangi Testler Yapılır?

Üst üste 2 veya 3 defa düşük yapan bir kadında aşağıdaki testlerin yapılması gerekir.

 • Kan pıhtılaşması testleri
  • MTHFR mutasyonu
  • Aktive protein C rezistansı (Faktör 5 leiden mutasyonu)
  • Protrombin gen mutasyonu
  • Antitrombin 3 eksikliği
  • Protein C eksikliği
  • Protein S eksikliği
  • Lupus antikoagülan
  • Antikardiyolipin antikorları
  • B2 glikoprotein 1
 • Kadın ve erkeğin kromozom analizi
 • İlaçlı rahim filmi (HSG)
Prof. Dr. Deniz Ulaş 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl TUS sınavında yüksek puan alarak ilk tercihi olan Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasına başladı. Kadın doğum ihtisasını bitirdikten sonra Yozgat Bozok Doğumevi'nde mecburi hizmetini yaptı. Ardından Azerbaycan Bakü'de Ankara Medical Center'ın açılmasında görev aldı. 2 yıl hastanede kadın doğum uzmanı ve başhekim yardımcısı olarak çalıştı. 2010 yılında Ankara'da üniversitede çalışmaya başladı. 2014 yılında Doçent, 2020 yılında Profesörlük ünvanı almaya hak kazandı. İnfertilite (kısırlık), Tüp Bebek Tedavisi, Aşılama Tedavisi, Genital Estetik Uygulamalar, Vajinismus ve Riskli Gebelik Takibi özel ilgi alanlarında yurt dışı ve yurt içi bir çok bilimsel kongrede konuşma ve sunumlar yaptı. 200'ü aşkın bilimsel çalışma ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Deniz Ulaş halen Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ankara Çukurambar'da bulunan muayenehanesinde ise hastalarını kabul etmektedir.Detaylar için hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

87 YORUMLAR

 1. Merhabalar .Bu pıhtılaşma testi gebelik esnasında yapılır mı acaba. Ecoprin ve oksapar kullanımına başladım ama kalp çarpıntım çok fazla bu iğne ve hap bunları yaparmı. Ilk bebeğimin 38.5 haftada 2.300 gr doğması sebebiyle verdi dr. Düşük hikayem yok.lütfe cevap veririseniz sevinirim.

 2. MTHFR C 677T Homozigot kan pıhtılaşması var
  26 yaşında ilk sağlıklı gebeliğimden bir oğlum var 11 yaşında ancak son 7 yıldır tekrarlayan düşüklerim mevcut tüm testler yapıldı homozigot dışında bir şey bulunamadı gebeliklerimde cleaxeane günde 1 doz ve progestron kullanmama rağmen en fazla 8.haftalarda gebeliklerim kürtaj ile sonlandırılmak zorunda kaldı. Şu an yeniden hamileyim 4.haftadayım dün öğrendim kısıtlama sebebiyle doktora gidemedim hemen folik asit ,oksapar 4000 ve aspirine başladım ancak oksapar’ı günde (sabah-akşam) iki doz kullanmam ve folik asiti 2 kapsül olarak almam daha faydalı olabilir mi tekrarlayan düşüklerle ilgili birkaç makalede okudum dün akşam size de sormak istedim yardımcı olur musunuz

 3. Mrb bende kan pıhtılaşmasi var tekrarlayan kayiplardan sonra farkettik ve 3 yil onceki gebeligimde igne ve aspirn kullanarak dunya ya bi cocugum geldi yalniz 2 ay once tekrar hamile kaldim ve ayni sorun oldugundan tekrar igne ve coraspin kullandm ama nedense yine kalbi durmuş bunun nedenini nasil ogrenicem ilaclarimi duzenli kullandım neden yine bebegimi kaybettim

 4. Hocam ben iki ay üst üste kimyasal gebelik geçirdim bthcg 5 e yükseliyor daha yükselmiyor.
  Bu ayda yine aynı oldu bthcg 5 oldu hocam acaba neden böyle oluyor bunun kan pıhtılaşması ile ilgisi olabilirmi ?

 5. İyi günler hocam hamileliğimin 24. Haftasındayim hergun oksapar 4000 kan sulandirici iğne kullanıyorum ilk kızımda preeklampsi hastalığından dolayı hastanede yattım ve yedi aylık doğdu kızım şimdi bu bebeğimde de aynı sorunu yasarmiyim kan sulandırıcı iğnenin bu hastalığı ortadan kaldırmasında rolü varmi

 6. Hocam dört gün önce covid testim pozitif çıktı d dimer değerim 2220 çıktı hastaneye yattım dört gün sonrası tekrar test yapıldı 2340 çıktı ama bende öksürük ve hafif ve arada nefes daralması oluyor kan sulandırıcı iğne verdiler sabah akşam yapıyorlar ama yine de yükselmesi neden olur?

 7. Hocam heterozigot çıktı adet günü beta baktırdım 174 çıktı değer normal mi ve corasprin kullanıyordum bide folidays igneye başlamam gerek mi sizce şimdiden teşekkürler

 8. Merhaba ablam bir dogum yapti oglunda hic bir sikinti yasmadi sonra 5 sefer daha dusuk yapti kan pirtilasmaniz var denildi her hamile kalisinda bu yuzden igne vuruldu ama yinede bebekleri dusuk oldu toplamda 13 tane dusugu var bebekler incelemeye.gonderildi hic bir sıkintisi olmayan saglikli.bebeklermis gecen gun yine doktora gitti tahlil verdi bu sefer pirtilasmanin olmadigi ve yillardir ignelerin bosa vuruldunu soylendi smdi aylardir hamile kalamiyor bu igneler yan etki yapmismismidir nasil bi yol.izlemeliyi, randevu bulamiyoruz neticede yillardir pirtilasmasi olmadi halde igne vuruldu

 9. Anti trombin 86,9
  protein C aktivesi 91,9
  Aktive Protein C rezistansı 0,6
  Lupus antikoagülan taraması (LA1) 33,8 SANİYE
  LA1 Oranı 0,86
  Lupus antikoagülan taraması sonu. negatif
  hocam merhaba 30 yaşındayım 7 ve 4 yaşında çocuklarımdan sonra 2 tane art arda 1 kürtaj ve 1 düşük yaşadım .sonrasında araştırılması için tahliller verdim ve sonucum bu şekilde çıktı.doktorum talilin degişkenlik gösterebilecegini söyledi ve gebe kalmam halinde hemen sabah akşam kan sulandırıcı igne kullanmam gerektiğini söyledi sizin yorumunuz nedir. gebeliğim riskli olur mu tekar denemeli miyim. teşekkürler…

 10. Merhaba hocam 8 haftalık hamileyim. Kan pıhtılaşma icin test yapılmadı. Böbrek nakilli olduğum için direkt oksapar(6000) ve ecopirin verdi doktorum. Kalp çarpıntısı cok oluyor. Kullanmam gerekli mi ?

 11. Hayırlı günler hocam ben 32 haftalık ikiz gebeyim. Gebeliğimin başından beri oksapar 4000 iğne Sabah akşam olmak üzere kullanıyorum aynı zamanda aspirin ve progestan kullanıyorum. Bu kullandığım iğneler normal doğum yapmama engel mi bir sorun teşkil eder mi teşekkürler

 12. Mrb Hocam bende 3 dusuk yasadim sonraki 2 hamileligimdede clexan kullandm + coaspirin.suan 3. Gebelik insallah pazaRtesi doktora gidip ilaclarimi alicam.ve igneye baslicam.yazdiklariniz cok dogru bilginiz icin tesekkur ederim.11 tane test yapilmisti banada.kan pihtilasmasi var dendi.benim merak ettigim acaba bu kalitsalmi yoksa normal hayatta bana bu pihtinin zarari varmi.bunu nasil ogrenecem

 13. Hocam ayrica progestan kullandim 9 ay boyunca.gunde bir igne +voaspirin.3. hamileligimde sadece igne vurulmstm ilac yazmadi doktor.malesef oda dustu.her ikisini kullaninca ayni anda 4 ve 5. Gebelikler com sukur sorunsuz gecti.darisi bu bebege insallah

 14. Hocam merhaba ilkdoğumumdan 2 sene sonra akciğerime pıhtı attı şuanda kan sulandırıcı kullanıyorum kan sulandırıcıyı 5 senedir kullanıyorum yeniden hamilelik düşünüyorum bacaklarımda varislerim var yeniden çocuk sahibi olabilirmiyim hamile kalmam risklimi bu konuda bilgi verirmisiniz teşekkürler

 15. Merhaba 10 haftalik hamileyim. Oksapar kullaniyorum aksam 10 da uyuyakalmisim sabah 5 de uyanip igneyi uyguladim. Bu gecikme bir probleme neden olur mu. Aksam ignemi normal saatinde yapmaya devam etmeliyim

 16. Merhaba Hocam;
  düşük sonrası (10 haftada kalp durması) trombofili paneli testi yapıldı. MTHFR (C677T) homozigot mutasyon.Faktör v (Leiden) heterezigot tanısı kondu.Düşük sebeplerim bunlar mı acaba. Tekrar gebe kalmak istediğimden ne yapmam lazım.Teşekkür ederim

 17. Hocam merhaba benim iki tane normal doğumum oldu sonra bir dış gebelik yüzünden sağ tüpüm alındı sonrasında 8 ay sonra hamile kaldım ve tekrar düşük yaptım test sonucuna göre pıhtılaşma için iğne vurunmam lazım şuan bebek düşünüyorum ama korkuyorum sizce kaç ay beklemeliyim ve başka tahlil flaan yaptırmalıyım cevap verirseniz çok mutlu olurum

 18. Hocam iyi günler kalp çarpıntısı ile geldim hastaneye içeri aldılar akciğere giden damarda pıhtı atmış olabilir dediler tomografi çekilmeden bilemeyiz dediler oksapar iğne vurmaya başladılar 5 gündür hastanedeyim dktorlar kesin birşeyde söylemiyorlar hastaneden kendi isteğimle cikacam bir sorun olur mu

 19. Merhaba hocam ben iki defa kürtaj oldum ikinci de araştırıldı kan pıhtılaşması var şimdi vitamin folic asit coraspirin kullanıyorum vitamin eksikliği için bir ay kullansam yeterli mi bide bundan 5 ay önce beta2 anti glikoprotein 28 çıktı neden olabilir cvp verirseniz sevinirim teşekkürler

 20. Merhaba hocam ben iki defa kürtaj oldum ikinci de araştırıldı kan pıhtılaşması var şimdi vitamin folic asit coraspirin kullanıyorum vitamin eksikliği için bir ay kullansam yeterli mi bide bundan 5 ay önce beta2 anti glikoprotein 28 çıktı neden olabilir düşmüş müdür şimdi teşekkürler

 21. Merhaba hocam size birşey danışmak istiyorum ben 2013 yılında doğum yaptım ama hamileyken 30 haftalıkti bebeğim benim bacagimin damarı tıkandı kan sulandırıcı iğne kullandım doğuma 3 gun kala falan tansiyonum yükseldi preeklamsi dediler sezeryanla bebeğim alındı ve bebeğim 2 kilo dogdu küvezde kaldı 1 hafta doğum yaptıktan 1 gün sonra aşırı kan kaybı oldu ve 3 ünite kan takviyesi aldım ayrıca bobreklerimin çalışmadığını idrari atmadığını söylediler aşırı fazla şişkinlik oldu vucumda Su an 2.çocuk düşünsem aynı risk var mi aynı şeyleri yasarmiyim cesaret edemiyorum ya da nasıl bir yol izlemem gerekir lutfen cevap verirmisiniz hayati riskim varmi durumum genetik degil

 22. Hocam merhaba bende pıhtılaşma sorunu var iki genimde 5 haftalık hamileyim doktorum kan sulandırıcı ilaçlara keseyi gördükten sonra başlamamız gerektigini söyledi. Geç kaliriz diye korkuyorum. Bir sıkıntı olur mu?

 23. Merhaba, midem çok yanıyor ve bulanıyor diye corasprini düzenli kullanmıyorum. 3 gün kullanıyorsam 3 4 gün kullanamıyorum. Herhangi bir zararı olur mu= Teşekkürler, iyi çalışmalar.

 24. Mrb hocam 4 aylık hamileyim bacağımda ve akciğerimde pıhtılaşma varmis ve nefes alamıyorum halsizim oksapar kullanıyorum. Doktor hep otur hareket etme dedi ben tereddütte kaldım çok yüksek riskim varmış bana lütfen bı cvp yazın iyilesirmiyim napiyim

 25. Hocam Bir tane oğlum var daha sonra iki kere düşük yaptım kan pıhtılaşma sonucum mtfr 1298 ve pai heterozigot şeklinde çıktı bu ay gebelik düşünüyorum bu durumda iğneye gerek var mı aspirin yeterli olur mu

 26. Hocam merhaba
  Gebeğin 7.haftasında yapılan koagulasyon testinde Inr 1.37 (0.8-1.24)
  Pt 15. 1 (9.7-13.9) sn ve Pt 65.7 (70-130%)%
  Pıhtılaşma yüksek geldi. Ne yapmalıyım. Gebelik riskli mi. İlaç kullanmam gerekiyor mu.?
  Hastaneye ulaşımım zor uzaktayım baya…
  Açıkçası düşük riskinden korkuyorum

 27. Hocam kan sulandırıcı iğne kullanıyorum hamileliğimin 5 ci ayına kadar iğneyi karnıma vurdum şimdiyse dokturum bacağıma vurmamı soyledi sizcede böylemi olması gerekiyo cevap verirseniz sevinirim biraz endişeliyim bu konuda

 28. Hocam iyi günler. Benim 8+5 ve 9+3 iki tane kaybım var. Pıhtılaşma testlerini yaptırdım mthfr 1298, mthfr 677 ve pai1 heterezigot çıktı. 3. Gebeliğimde folik asit bemiks coraspirin ve 0.4 cleksan kullandım plasenta previa olunca aspirini kesip cleksan ile devam ettik 31 hafta erken doğum oldu. Şimdi tekrar hamileyim 15 haftalık başından beri ara ara kanama olduğu için aspirini kestik enox0.4 ile devam ediyoruz. Kanama alanı yok plesanta yerleşimi düzgün kanama sebebi bilinmiyor iki farklı periantalog ile görüştüm biri iğne sana fazla tek aspirin kullanman lazım bu genlerde iğne etken değil o yüzden kanıyorsun dedi. Diğeri aspirini kes iğne ile devam dedi.Bu genler için sizin görüşünüz nedir. Tekrar bi kayıp yaşamaktan korkuyorum.

 29. Merhaba hocam. ivf ile 11 haftalık hamileyim. MTHRF homozigot mutant var. Daha önceden kaybımda var.
  Su an sadece coraspin ve folik asit olan bir multivitamin kullanıyorum. İgne ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Sizce başlamalıyım. Ya da bunun bir testi vs var mi karar vermek için. Çok teşekkür ederim hocam.

 30. Hocam iki ay önce 34 haftalık ölü doğum yaptım herhangi bir problem yoktu, doktorumda hiçbir sebep bulamadı pıhtılaşma test sonucumda MTHFR C677T gen bölgesinde CT heterozigot ve PAI-1 5G/4G gen bölgesinde 5G/4G genotipe sahip birey olarak belirlenmiştir yazıyor bu bebeğimin ölmesine sebep olmuştur diyebilir miyiz

 31. Merhaba hocam 2 defa düşük yaptım 1. 8 haftalik 2. 5 haftalık 1. De olur ilk hamileliklerde dendi 2. De kan pıhtılaşma sorunun var 3. Ye hamile kaldığında keseyi gördüğümüz anda iğneye başlayacağız dendi şuanda 1 aylık hamileyim ilk değerim 5.79 2. Değerim 1 hafta arayla 43.44 çıktı ne yapmalıyım ağrılarım var adet sancısı gibi çok yoğun olmamakla birlikte kanamam var

 32. merhabalar hocam hamile oluduğumu öğreneli 3gün oldu ve 1 sağlıklı gebeliğim oldu normal doğumla 2.düşük ve pıhtılaşma testinde faktor leiden ve mtrf heterizigot çıktı doktorun corasprin ve oksapar 4000 verdi lakin ikiside kan sulandırıcı değilmi aynı görevi yapan iki ilaç neden veriliyor birinden birini kullanmak neden yeterli değil farkları varmı

 33. Merhabalar hocam benim 2 dusugum oldu 3.sunde hamile kaldım kan pihtilasmasi sorunum cikti yanliz ben coronovirus aşısı yaptirmak istiyorum hamilelikte kan pihtilasma sorunum olduğu icin ne yapmam lazim suan hamile degilim

 34. Mrb hocam üç tane düşüğüm oldu kan pıhtılaşması çıktı şu ikizlerim var iğne kullandım şimdi yine on haftalık hamileyim iğneye başlamadım bir sorun olurmu

 35. Hocam 2 düşük yaptım kahverengi lekelenmelerim olup 6.haftada düşük oluyordu pıhtılaşma çıktı oksapar ve coraspin kullanıyorum yine 6.haftamdayım ve yine kahverengi lekelenmelerim var sizce nedeni nedir düzenli kullandığım halde bir de feramat kullanıyorum hocam kanım düşük çıktı bu ilaç zarar verir mi

 36. Merhaba ilk beseğim 7 haftalık iken kalbi durdu.Sebebi kromozom sorunuydu ama yine de pıhtı testi de yaptırdım mthfr(c677t ve a1298c)heterozigot çıktı.Şimdi ikinci bebeğimin 36.haftasındayım(oksapar4000 kullanıyorum) bi doktor iğneyi kesmemi söyledi başka bi doktor sezeryan olmalısın iğneye devam dedi.Ne yapacağımı şaşırdım Ne önerebilirsiniz?Teşekkürler

 37. Selamünaleyküm hocam 40 yaşındayım geçen yıl 6 haftalık bebeğimi kaybettim şimdi 6 ayı hamdolsun geçtik pıhtılaşma testim temiz çıktı yalnız dr bu aydan sonra coraspirin verdi yaşıma istinaden testim temiz çıkmasına rağmen sonra ablamda çıktıgını söyledigim de iğneye çevirdi kullanmam gereklimi sizce

 38. Merhabalar Deniz Hocam. Benim 1 sağlıklı doğumun sonrasında tekrarlayan 2 dusugum oldu. Genetik testlerinde MTHFR (A1298C) Homozigot PAI-I (5G/5G) Heterezigot gözüküyor. Bugun yapılan kan tahlilinde beta/hcg 1074 çıktı. Doktorum sadece folik asit kullanmami söyledi. Benim kan sulandiricilara başlamam gerekmiyor mu? Cok tereddütte kaldım.Yardımcı olursanız çok sevinirim 🌹

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz